Вівторок, 16.10.2018, 02:13
Кафедра української мови КПІ ДВНЗ "КНУ"
Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Гість | RSS
Меню сайту
КАТЕГОРІЇ
Всі публікації [28]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входа
Головна » Файли » Всі публікації

АРЕШЕНКОВ Юрій Олександрович
20.11.2009, 08:21
1.     Ситуативні та загальні структурно-граматичні особливості коментарного мовлення  / Юрій Олександрович Арешенков // Дослідження з граматики і граматичної стилістики української мови. – Дніпропетровськ : ДДУ, 1980. – С. 32–36.

2.     Структура діалогу в коментарному мовленні / Юрій Олександрович Арешенков // Дослідження з граматики і граматичної стилістики української мови. – Дніпропетровськ : ДДУ, 1980. – С. 5662.

3.     Некоторые особенности выражения модальных отношений в предложениях комментаторской речи / Юрий Александрович Арешенков // Вопросы структуры предложения. – Днепропетровск : ДГУ, 1980. – С. 222226.

4.     Грамматическая структура комментаторской речи (на материале информационных передач украинского телевидения и радио) : дис. … канд. филол. наук : 10.02.02  / Юрий Александрович Арешенков. – Днепропетровск, 1981.

5.     Грамматическая структура комментаторской речи (на материале информационных передач украинского телевидения и радио) : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.02 «Языки народов СССР (украинский язык)» / Юрий Александрович Арешенков. – Днепропетровск, 1981. – 23 с.

6.     Некоторые методические особенности лекции для студентов-заочников / Юрий Александрович Арешенков // Пути повышения эффективности лекционных занятий по филологическим дисциплинам. – Днепропетровск : ДГУ, 1984. – С. 5456.

7.     Вивчення різновидів обставин у 7 класі / Ю. О. Арешенков, В. В. Явір // УМЛШ. – 1986. – № 9. – С. 5155.

8.     Художньовиражальні функції метафори в повісті М. Коцюбинського «Fata morgana» / Ю. О. Арешенков, М. М. Скиба // УМЛШ. – 1987. – № 3. – С. 3741.

9.     Темпоральная структура информационных текстов / Юрий Александрович Арешенков // Новая советская литература по общественным наукам : Языкознание (Библиографический указатель). – 1988. – № 4. – С. 26.

10. Особливості синтаксичної організації тексту коментарного мовлення / Юрій Олександрович Арешенков // Дослідження з граматичної будови української мови. – Дніпропетровськ : ДДУ, 1988. – С. 3741.

11. Учіться висловлюватися  / Ю. О. Арешенков, П. І. Білоусенко, Г. М. Віняр, М. М. Скиба, В. В. Явір. – К. : Радянська школа, 1990. – 126 с.

12. Класифікація функціональних стилів і вивчення стилістики у вищій та середній школі / Юрій Олександрович Арешенков // УМЛШ. – 1993. – № 1. – С. 4345.

13. Інформаційний стиль як один із чинників в утвердженні державного статусу української мови / Юрій Олександрович Арешенков // Українська мова в процесі національно-культурного відродження України. – К. : КДПІ, 1993. – С. 13–14.

14. Позамовні фактори формування функціональних стилів та проблема їх класифікації / Юрій Олександрович Арешенков // Українська мова в процесі національно-культурного відродження України. – К. : КДПІ, 1993. – С. 18–28.

15. Поточний контроль як засіб активізації навчальної діяльності студентів-філологів / Ю. О. Арешенков, Ф. З. Яловий // Проблеми вдосконалення навчального процесу у вищій та середній школі : зб. наук. статей. – Кривий Ріг : КрДПІ, 1993. – С. 24–27.

16. Функціонально-стильова ідентифікація мовлення як проблема лінгводидактики / Юрій Олександрович Арешенков // Проблеми вдосконалення навчального процесу у вищій та середній школі : зб. наук. статей. – Кривий Ріг : КрДПІ, 1993. – С. 75–81.

17. Твір з української літератури : [порадник для абітурієнта] /Ю. О. Арешенков, М. В. Вербовий, М. М. Скиба, С. М. Скиба. – Кривий Ріг : ТРК «Червона калина», 1995. – 51 с.

18. Поняття «стиль» у сучасному мовознавстві : аксіома чи проблема /Ю. О. Арешенков, М. М. Скиба // Українська мова: питання системи і функціонування : зб. наук. статей. – Кривий Ріг : КрДПІ, 1995. – С. 3–7.

19. Лінгвістичний аналіз тексту : [методичні рекомендації для студентів філологічного факультету] / Юрій Олександрович Арешенков. – Кривий Ріг : КрДПІ, 1996. – 21 с.

20. Основи наукових досліджень : [матеріали до спецкурсу для студентів філологічних спеціальностей] / Юрій Олександрович Арешенков. – Кривий Ріг : КрДПІ, 1996. – 22 с.

21. Місце інформаційного мовлення в системі функціональних стилів / Юрій Олександрович Арешенков // Східнослов’янські мови в їх історичному розвитку : зб. наук. праць, присвячених пам’яті професора С. П. Самійленка : [матеріали Всеукраїнської наукової конференції] (Запоріжжя, грудень 1996 р.) / М-во освіти і науки України ; Запорізький державний університет / ред. : В. А. Чабаненко та ін. – Запоріжжя : ЗДУ, 1996. – Ч. 2. – С. 125–128.

22. Самостійна робота студентів як чинник оптимізації навчального процесу / Юрій Олександрович Арешенков // Актуальні проблеми розбудови національної освіти. – К.–Херсон : Пілотні школи, 1997. – С. 22–25.

23. Синтаксис простого речення : [методичні рекомендації для студентів-заочників філологічних спеціальностей] / Юрій Олександрович Арешенков. – Кривий Ріг : КрДПІ, 1997. – 32 с.

24. Вивчення мови засобів масової інформації як проблема функціональної стилістики // Складні питання вузівського курсу української мови : [навчальний посібник]. – Кривий Ріг : КрДПІ, 1997. – С. 3–9.

25. Курсові, випускні та дипломні роботи з лінгвістики (планування, організація, літературне і технічне оформлення)   / Ю. О. Арешенков, А. П. Боруцький, М. С. Ковальчук. – Дніпропетровськ : Навчальна книга, 2000. – 44 с.

26. Стилістика української мови : [навчальний посібник для студентів факультету української філології] / Юрій Олександрович Арешенков. – Кривий Ріг : КрДПУ, 2000. – 28 с.

27. Мова як чинник національного самоусвідомлення особистості (Мова і нація в концепції Д. М. Овсянико-Куликовського) / Юрій Олександрович Арешенков // Вісник ХНУ : Серія : Філологія. – Харків, 2000. – № 491. – С. 159–162.

28. Лінгвістичний аналіз художнього тексту : [матеріали до семінарських та практичних занять для студентів-філологів] / Юрій Олександрович Арешенков. – Кривий Ріг : КрДПУ, 2000. – 42 с.

29. «Стиль» як категоріальне поняття стилістичної науки / Юрій Олександрович Арешенков // Слов’янська філологія : Науковий вісник Чернівецького університету – Вип. 117–118 / Н. В. Гуйванюк (науковий ред.) та ін. – Чернівці : «Рута», 2001. – С. 3–10.

30. Вибір теми як стратегічний етап планування наукового дослідження / Юрій Олександрович Арешенков // Методика организации научной работы с молодежью : [материалы международного семинара] (Кривой Рог, 26 октября 2000 г.). – К. : ЕУФИМБ, Ин-т журналистики КНУ им. Т. Шевченко, 2001 – С. 3537.

31. В. Винниченко як майстер підтексту (Особливості передачі концептуальної інформації в оповіданні «Кумедія з Костем») / Юрій Олександрович Арешенков // Літературознавчі студії : зб. наук. статей / Г. Ф. Семенюк (відп. ред.) та ін. – К. : «Київський університет», 2001. – С. 7–13.

32. Функціональна граматика як теоретична основа навчальних курсів української мови / Юрій Олександрович Арешенков // Складні питання вузівського курсу української мови : [навчальний посібник]. – Кривий Ріг, 2002. – С. 4–6.

33. Основи лінгвістичних досліджень : [матеріали до спецкурсу для студентів філологічних спеціальностей] / Юрій Олександрович Арешенков. – Кривий Ріг : КрДПУ, 2003. – 28 с.

34. Синтаксис складного речення : [навчальний посібник для студентів факультету української філології] / Юрій Олександрович Арешенков. – Кривий Ріг : КрДПУ, 2003. – 36 с.

35. Естетична функція мови та механізм її реалізації / Юрій Олександрович Арешенков // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць : – Вип. 16 : [матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Українська література : духовність і ментальність»] (Кривий Ріг, 24–25 жовтня 2003 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет / А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – К. : «Твім інтер», 2003.– С. 294–299.

36. Особливості вираження персональності в текстах інформаційного стилю/ Юрій Олександрович Арешенков // Дослідження з лексикології та граматики української мови : зб. наук. праць / Д. Х. Баранник (відп. ред.) та ін. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2003. – Вип. 3. – С. 3–8.

37. Темпорально-локативна характеризація повідомлення як стильова ознака інформаційного тексту / Юрій Олександрович Арешенков // На ниві української філології : зб. наук. праць, присвячених 80-річчю акад. Баранника Д. Х. – Дніпропетровськ : «Пороги», 2003. – С. 36–41.

38. Структурно-семантичні типи заголовків та їх функції в інформаційному тексті / Юрій Олександрович Арешенков // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук. праць / ред. : Ю. О. Арешенков та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2003.– С. 7–11.

39. Художні тропи в аспекті лінгвістичного аналізу: принципи і методика розбору / Юрій Олександрович Арешенков // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць : у 2-х частинах. – Вип. 18 : [матеріали ІV Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Українська література : духовність і ментальність»] (Кривий Ріг, 5–6 листопада 2004 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет  /  А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – Ч. 2 : Питання менталітету в українській літературі – К. : Акцент, 2004. – С. 88–94.

40. Види текстової інформації та дидактичні аспекти лінгвістики тексту / Юрій Олександрович Арешенков // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук. праць / ред. : Ю. О. Арешенков та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2004. – С. 6–11.
Категорія: Всі публікації | Додав: doctor
Переглядів: 2830 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 3.0/2
Всього коментарів: 0
...
Поиск
Час
Календар
Copyright MyCorp © 2018
Створити безкоштовний сайт на uCoz