Понеділок, 17.12.2018, 13:53
Кафедра української мови КПІ ДВНЗ "КНУ"
Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Гість | RSS
Меню сайту
КАТЕГОРІЇ
Всі публікації [28]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входа
Головна » Файли » Всі публікації

БАКУМ Зінаїда Павлівна
20.11.2009, 08:14
1.     Закріплення й удосконалення орфографічних навичок учнів   10–11 класів на уроках української мови / Зінаїда Павлівна Бакум //   Проблеми вдосконалення навчального процесу у вищій та середній   школі : зб. наук. статей. – Кривий Ріг : КрДПІ, 1993. – С. 49–55.

2.     Мовленнєвий розвиток учнів під час вивчення займенника в гімназійних класах / Зінаїда Павлівна Бакум // Шляхи забезпечення міцності і дієвості знань школярів : [посібник для вчителя]. – К., 1993. – С. 25–28.

3.     З увагою до спадщини С. Х. Чавдарова / Зінаїда Павлівна Бакум // Формування національної свідомості студентів вищих навчальних закладів та учнів загальноосвітніх шкіл : зб. наук. праць. – К.–Кривий Ріг, 1995. – С. 114–118.

4.   С. Х. Чавдаров у діалозі з сучасністю / Зінаїда Павлівна Бакум // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої проблемі гуманізації навчально-виховного процесу в педагогічній теорії та практиці української школи. – Кривий Ріг, 1996. – С. 23–24.

5.     Лінгводидактична спадщина С. Х. Чавдарова : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Зінаїда Павлівна Бакум. – К., 1996.

6.     Лінгводидактична спадщина С. Х. Чавдарова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Методика навчання української мови» / Зінаїда Павлівна Бакум. – К., 1996. – 24 с.

7.     С. Х. Чавдаров і лінгводидактика / Зінаїда Павлівна Бакум // Початкова школа. – 1997. – № 2. – С. 52–55.

8.     Культура усного і писемного мовлення. Синтаксичні норми української мови : [методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціалізації «Українська мова і література»]  / З. П. Бакум,  І. О. Іншакова, О. Ф. Левченко, Т. М. Присяжна. – Кривий Ріг, 1997. – 44 с.

9.     Формування в учнів гімназійних класів навичок лінгвістичного аналізу художнього тексту засобами поезії А. Малишка / Зінаїда Павлівна Бакум // Творчість Андрія Малишка в контексті літературного процесу ХХ ст. : [матеріали Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції, присвяченої 85-річчю від дня народження А. С. Малишка] (Київ, 13 листопада 1997 р.) / Київський університет імені Тараса Шевченка / ред. : М. К. Наєнко, Г. Ф. Семенюк, Н. М. Гаєвська та ін. – К. : «Київський університет», 1997. – С. 93–96.

10. Українська мова. Усний і письмовий (диктант) екзамени. Поглиблений етап вивчення : [посібник : у 2-х книгах для старшокласників загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв та абітурієнтів] / З. П. Бакум, Г. М. Гребницький,  С. О. Караман. – К. : Магістр-S, 1998. – 303 с.

11. Збагачення мовлення учнів фразеологізмами на матеріалі п’єси І. П. Котляревського «Наталка Полтавка» / Зінаїда Павлівна Бакум // Творчість Івана Котляревського в культурологічному контексті доби : [зб. наук. праць Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції] (Київ, 30 жовтня 1998 р.) / Київський університет імені Тараса Шевченка / ред. : М. К. Наєнко, Г. Ф. Семенюк, Н. М. Гаєвська та ін. – К. : «Київський університет», 1998. – С. 123–126.

12. Методика навчання української мови. Загальні питання лінгводидактики : [матеріали до практичних і лабораторних занять для студентів спеціальності «Українська мова і література»] / З. П. Бакум, С. О. Караман. – Кривий Ріг, 1998. – 50 с.

13. Культура усного і писемного мовлення (основні комунікативні ознаки) : практичні заняття / З. П. Бакум, Г. М. Віняр, О. В. Караман, Т. М. Присяжна. – Кривий Ріг, 1999. – 50 с.

14. Методика навчання української мови. Основні аспекти вивчення мови : [матеріали до практичних занять для студентів спеціальності «Українська мова і література»] / Зінаїда Павлівна Бакум. – Кривий Ріг, 1999. – 45 с.

15. Робота над словом на уроках лексики (на матеріалі творів П. Загребельного) / З. П. Бакум, С. О. Караман // Дискурс сучасної української романістики : Поетика жанру : [наукові студії] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка / ред. : М. К. Наєнко, Г. Ф. Семенюк, Н. М. Гаєвська та ін.– К. : ННУШ, 2000. – С. 431–436.

16. Реалізація проблемно-пошукового принципу навчання на уроках рідної мови / З. П. Бакум, О. В. Караман // Шляхи підвищення ефективності викладання української мови : [матеріали Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції] (Київ, 17–18 листопада 1999 р.). – К. : «Знання», 2000. – С. 6–11.

17. Слово Благовісті : Словник-довідник фразем біблійного походження / Ж. В. Колоїз, З. П. Бакум. – Кривий Ріг : «Уран», 2001. – 200 с.

18. Проблемні питання вивчення словотвору в середній школі / Зінаїда Павлівна Бакум // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Херсон : Вид-во ХДПУ, 2002. – Вип. 31. – С. 118–120.

19. Модернізація методів навчання української мови / Зінаїда Павлівна Бакум // Складні питання вузівського курсу української мови : [навчальний посібник]. – Кривий Ріг, 2002. – С. 6–10.

20. Принципи побудови курсу української мови в гімназії / З. П. Бакум, С. О. Караман // Наукові записки : зб. наук. праць Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ, 2002. – Вип. 46. – С. 61–69.

21. Педагогічна практика студентів-філологів у школі : [навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 02.19.00] / Зінаїда Павлівна Бакум. – Кривий Ріг, 2002. – 92 с.

22. До витоків вітчизняної методичної науки / Зінаїда Павлівна Бакум // УМЛШ. – 2003.– № 3. – С. 70–72.

23. Практикум з методики навчання української мови / З. П. Бакум та ін. / за заг. ред. М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 302 с.

24. Сучасний урок української мови : теоретичні проблеми / Зінаїда Павлівна Бакум // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук. праць / ред. : Ю. О. Арешенков та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2003. – С. 201–204.

25. Проблема вдосконалення лінгвістичного компонента курсу фонетики в гімназії / Зінаїда Павлівна Бакум // Вісник Черкаського університету : Педагогічні науки. – Черкаси, 2004. – Вип. 54. – С. 39–41.

26. Формування дослідницьких умінь і навичок гімназистів на завершальному етапі вивчення мови / Зінаїда Павлівна Бакум // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук. праць / ред. : Ю. О. Арешенков та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2004. – С. 142–147.

27. Реалізація культурологічної змістової лінії у процесі вивчення гімназійного курсу фонетики / Зінаїда Павлівна Бакум // Мова і культура : Серія : Філологія. – Т. ІІ : Культурологічний підхід до викладання мов і літератури : [матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції ім. проф. Д. С. Бураго] (Київ, 28 червня–02 липня 2004 р.) / Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2004. – Вип. 7. – С. 229–236.

28. Лінгводидактичні аспекти вивчення складоподілу в гімназійному курсі фонетики / Зінаїда Павлівна Бакум // Наука і сучасність : Педагогіка і філологія : зб. наук. праць / ред. : М. І. Шкіль (голова) та ін. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – Т. 47. – С. 15–20.

29. Формування дослідницьких умінь і навичок гімназистів на завершальному етапі вивчення фонетики / Зінаїда Павлівна Бакум // Рідна школа. – 2005. – № 38 – С. 55–56.

30. Формування мовленнєвого етикету учнів у процесі вивчення фонетики / Зінаїда Павлівна Бакум // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук. праць / ред. : Ю. О. Арешенков та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2005. – С. 163–167.

31. Вивчення фонетики у взаємозв’язку з орфоепією / Зінаїда Павлівна Бакум // Педагогічна освіта : теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. праць. – К. : Вид-во КНПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2005. – № 3. – С. 20–24.

32. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / З. П. Бакум, І. В.Гайдаєнко, О. М. Горошкіна та ін. / за заг. ред. М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2005. – 400 с.

33. Формування орфоепічної культури учнів у процесі навчання фонетики / Зінаїда Павлівна Бакум // Педагогічна освіта : теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. праць. – К.: Вид-во КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2005. – № 3. – С. 102–110.

34. Елементи фоностилістики на уроках словесності / Зінаїда Павлівна Бакум // УМЛШ. – 2006. – № 2. – С. 3–5.

35. Когнітивний аспект у формуванні мовної компетенції учнів під час навчання фонетики / Зінаїда Павлівна Бакум // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Херсон : Вид-во ХДПУ, 2006. – Вип. 42. – С. 62–66.

36. Інтонація як чинник формування пунктуаційної вправності учнів / Зінаїда Павлівна Бакум // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету : Серія : Педагогіка. – 2006. – № 8. – С. 68–72.

37.  Сучасний урок української мови : теоретичні проблеми / Зінаїда Павлівна Бакум // Педагогічна освіта : теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. праць. – К. : Вид-во КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2006. – №3. – С. 98–106.

38. Психологічні фактори в процесі вивчення лінгвістичних понять / Зінаїда Павлівна Бакум // Психолого-педагогічні та методичні аспекти використання інноваційних технологій у вищих навчальних закладах І–ІV рівнів акредитації. – Кривий Ріг : КТУ, 2006. – С. 14–16.

39. Милозвучність мови як ознака української ментальності / Зінаїда Павлівна Бакум // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць : у 2-х частинах. – Вип. 24 : [матеріали VІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Українська література : духовність і ментальність»] (Кривий Ріг, 20–21 жовтня 2006 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет / А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – Ч. 1. – К. : Акцент, 2006. – С. 74–79.
Категорія: Всі публікації | Додав: doctor
Переглядів: 2606 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 3.7/6
Всього коментарів: 0
...
Поиск
Час
Календар
Copyright MyCorp © 2018
Створити безкоштовний сайт на uCoz