Субота, 17.11.2018, 01:03
Кафедра української мови КПІ ДВНЗ "КНУ"
Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Гість | RSS
Меню сайту
КАТЕГОРІЇ
Всі публікації [28]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входа
Головна » Файли » Всі публікації

БІЛОКОНЕНКО Людмила Анатоліївна
20.11.2009, 08:07

1.     Прагматический аспект малой синтаксической конструкции / Людмила Анатолиевна Белоконенко // Прагматическое содержание грамматики текста : сб. научн. статей. – М., 1992. – С. 2–8.

2.     Работа с малыми синтаксическими (глагольными) конструкциями как показатель уровня развития речи студентов / Людмила Анатолиевна Белоконенко // Формирование консультативных и интеллектуальных умений школьников и студентов : сб. научн. статей. – М., 1994. – С. 14–21.

3.     Синтагматичні класи дієслів руху в сучасній російській літературній мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 «Російська мова» / Людмила Анатоліївна Білоконенко. – Дніпропетровськ, 1996. – 20 с.

4.     Запороговая частотность коммуникативного функционирования глагола / Людмила Анатолиевна Белоконенко // Проблемы психолингвистики и теории коммуникации : сб. научн. статей. – К. : Изд-во Европейского ун-та финансов, информационных систем, менеджмента и бизнеса, 2001. – С. 85–88.

5.     О некоторых направлениях и методиках лингвистического исследования / Людмила Анатолиевна Белоконенко // Зеркала юности научной : сб. научн. статей : в 2-х частях. – К. : Изд-во Европейского ун-та финансов, информационных систем, менеджмента и бизнеса, 2001. – Ч. 1. – С. 18–26.

6.     Методологія наукового дослідження на мовній основі / Людмила Анатоліївна Білоконенко // Методика организации научной работы с молодежью : [материалы международного семинара] (Кривой Рог, 26 октября 2000 г.). – К. : ЕУФИМБ,  Ин-т журналистики КНУ им. Т. Шевченко, 2001 – С. 4145.

7.     Вплив слоганів на процес формування іміджу торгової марки / Людмила Анатоліївна Білоконенко // Проблемы имиджелогии : сб. научн. статей. – К. : Изд-во ЕУФИМБ, 2001. – С. 35–41.

8.     Социогигиена педагогического конфликта как одно из проявлений социальной технологии / Людмила Анатолиевна Белоконенко // Суспільство майбутнього : роль соціальних технологій : зб. наук. праць. – К.: Изд-во ЕУФИМБ, 2002. – С. 814.

9.     Мовний аналіз телевізійного рекламного слогану / Людмила Анатоліївна Білоконенко // Мандрівець. – 2002. – № 6. – С. 2528.

10. Лексичні засоби створення конфлікту (за творами О. Кобилянської) / Людмила Анатоліївна Білоконенко // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук. праць / ред. : Ю. О. Арешенков та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2003. – С. 130136.

11. Деякі аспекти формування мовної особистості майбутнього вчителя / Л. А. Білоконенко, Н. І. Білоконна // Наукові записки : зб. наук. праць Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ, 2003. – Вип. LV (55). – С. 3338.

12. Мовна динаміка конфліктів у повісті Ольги Кобилянської «Земля» / Людмила Анатоліївна Білоконенко // Мандрівець. – 2003. – № 6. – С. 3743.

13. Роль дієслів-конфліктогенів у створенні конфліктної ситуації (на основі текстів Григора Тютюнника) / Людмила Анатоліївна Білоконенко // Вісник Дніпропетровського університету : Мовознавство. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2003. – Вип. 9. – С. 3640.

14. Соціогігієна педагогічного конфлікту / Людмила Анатоліївна Білоконенко // Вересень. – 2004. – № 12. – С. 113117.

15. Реалізація принципу наступності в системі вищої освіти / Л. А. Білоконенко, Н. І. Білоконна // Вересень. – 2004. – № 3–4. – С. 127133.

16. Про особливості гендерного конфлікту (за текстами літературних творів) / Людмила Анатоліївна Білоконенко // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць : у 2-х частинах. – Вип. 18 : [матеріали ІV Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Українська література : духовність і ментальність»] (Кривий Ріг, 5–6 листопада 2004 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет  / А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – Ч. 2 : Питання менталітету в українській літературі – К. : Акцент, 2004 – С. 108–115.

17. Формування міжособистісного довженківського конфлікту мовними засобами (за кіноповістю «Зачарована Десна») / Людмила Анатоліївна Білоконенко // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук. праць / ред. : Ю. О. Арешенков та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2004. – С. 9195.

18. Особливості створення конфліктної ситуації у кіноповісті О.Довженка «Зачарована Десна» / Людмила Анатоліївна Білоконенко // Літературознавчі студії : зб. наук. статей / Г. Ф. Семенюк (відп. ред.) та ін. – К. : «Київський університет», 2005. – Вип. 13. – С.3540.

19. Особливості невербальної поведінки викладача вузу / Людмила Анатоліївна Білоконенко // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць : у 2-х частинах. – Вип. 21 : [матеріали V Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Українська література : духовність і ментальність»] (Кривий Ріг, 14–15 жовтня 2005 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет / А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – Ч. 1 : Аспекти духовності української літератури. – К. : Акцент, 2005. – С. 77–85.

20. Філософсько-соціологічні традиції вивчення конфліктів / Людмила Анатоліївна Білоконенко // Актуальні проблеми духовності : зб. наук. праць / Я. В. Шрамко (відп. ред.) та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2005. – Вип. 6. – С. 374–381.

21. Структурно-граматичні різновиди фразеологізмів у творах Остапа Вишні  / Л. А. Білоконенко, Н. П. Чикарева // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук. праць / ред. : Ю. О. Арешенков та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2005. – С. 105–115.

22. Сімейний конфлікт як причина формування агресивності дітей (за текстами оповідань І. Микитенка та А. Тесленка) / Людмила Анатоліївна Білоконенко // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць : у 2-х частинах. – Вип. 24 : [матеріали VІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Українська література : духовність і ментальність»] (Кривий Ріг, 20–21 жовтня 2006 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет / А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – Ч. 2. – К. : Акцент, 2006. – С. 103–109.

23. Конструктивні наслідки конфлікту суб’єктивного характеру / Людмила Анатоліївна Білоконенко // Актуальні проблеми духовності: зб. наук. праць / Я. В. Шрамко (відп. ред.) та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2006. – Вип. 7. – С. 248–258.

24. Визначення обману в українській, російській і англійській фразеології / Л. А. Білоконенко, І. Білоконенко // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук праць / ред. : Ю. О. Арешенков та ін. – Кривий Ріг, 2007. Вип. 5. – С. 45–51.

25. Можливості контент-аналізу при визначенні ознак чоловічого та жіночого спілкування / Людмила Анатоліївна Білоконенко // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. – Вип. 1 / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), Д. Х. Баранник, П. І. Білоусенко та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2008.– С. 5155.

26. Навчально-методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Ділова українська мова» за вимогами КМСОНП / Людмила Анатоліївна Білоконенко. – Кривий Ріг, 2008. – 36 с.

27. Мова міжособистісних конфліктів персонажів повісті Г. Ф. Квітки-Основ’яненка «Украинские дипломаты» / Людмила Анатоліївна Білоконенко // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. – Вип. 2 / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2008. – С.63–68.

28. Чутки як джерело суспільної конфліктної комунікаці / Людмила Анатоліївна Білоконенко // Українська мова серед інших словянських : етнологічні та граматичні параметри : [матеріали Міжнародної наукової конференції] (Кривий Ріг, 5–6 листопада 2009 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009.– С. 400–407.

Категорія: Всі публікації | Додав: doctor
Переглядів: 974 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 1.4/14
Всього коментарів: 0
...
Поиск
Час
Календар
Copyright MyCorp © 2018
Створити безкоштовний сайт на uCoz