Понеділок, 17.12.2018, 12:29
Кафедра української мови КПІ ДВНЗ "КНУ"
Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Гість | RSS
Меню сайту
КАТЕГОРІЇ
Всі публікації [28]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входа
Головна » Файли » Всі публікації

ІНШАКОВА Ірина Опанасівна
20.11.2009, 07:39

1.     Префісально-суфіксальні структури на -ник у сучасній українській мові / Ірина Опанасівна Іншакова // Актуальні проблеми словотвору української мови : [матеріали наукових читань, присвячених пам’яті проф. Івана Ковалика]. – Тернопіль, 1993. – С. 22–24.

2.     Використання тестових завдань при вивченні словотвору сучасної української мови / Ірина Опанасівна Іншакова // Проблеми вдосконалення навчального процесу у вищій та середній школі : зб. наук. статей. – Кривий Ріг : КрДПІ, 1993.– С. 87–93.

3.     Деривати з конфіксом під- ... -ник в історії української мови / Ірина Опанасівна Іншакова // Українська мова : питання системи і функціонування : зб. наук. статей. – Кривий Ріг : КрДПІ, 1995. – С. 69–74.

4.     Похідні з конфіксом на- ... -ник в українській мові / Ірина Опанасівна Іншакова // Актуальні проблеми українського словотвору : [матеріали III наукових читань, присвячених пам’яті проф. Івана Ковалика]. – Івано-Франківськ, 1995. – С. 63–65.

5.     Розвиток іменникової конфіксації в історії української мови (структури на    -ник) / Ірина Опанасівна Іншакова // Східнослов’янські мови в їх історичному розвитку : зб. наук. праць, присвячених пам’яті професора С. П. Самійленка : [матеріали Всеукраїнської наукової конференції] (Запоріжжя, грудень 1996 р.) / М-во освіти і науки України ; Запорізький державний університет / ред. : В. А. Чабаненко та ін. – Запоріжжя : ЗДУ, 1996. – Ч. 1. – С. 114-117.

6.     Розвиток іменникової конфіксації в історії української мови (структури на    -ник) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 «Українська мова» / Ірина Опанасівна Іншакова. – Кривий Ріг, 1996. – 199 с.

7.     Розвиток іменникової конфіксації в історії української мови (структури на    -ник) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Ірина Опанасівна Іншакова. – Дніпропетровськ, 1996. –  26 с.

8.     Деривати з конфіксом при- ... -ник в історії української мови / Ірина Опанасівна Іншакова // Питання мовознавства : зб. наук. праць на честь 70-річчя В. О. Горпинича. – Кіровоград, 1997. – С. 86–89.

9.     Вираження мовної експресії словотворчими засобами в історії А. Малишка / Ірина Опанасівна Іншакова // Творчість Андрія Малишка в контексті літературного процесу ХХ ст. : [матеріали Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції, присвяченої 85-річчю від дня народження А. С. Малишка] (Київ, 13 листопада 1997 р.) / Київський університет імені Тараса Шевченка / ред. : М. К. Наєнко, Г. Ф. Семенюк, Н. М. Гаєвська та ін. – К. : «Київський університет», 1997. – С. 110–113.

10. Експресивні засоби в поемі І. Котляревського «Енеїда» / Ірина Опанасівна Іншакова // Творчість  Івана Котляревського в культурологічному контексті доби : [зб. наук. праць Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції] (Київ, 30 жовтня 1998 р.) / Київський університет імені Тараса Шевченка / ред. : М. К. Наєнко,  Г. Ф. Семенюк, Н. М. Гаєвська та ін. – К. : «Київський університет», 1998. – С. 136–141.

11. Деривати з конфіксом со- ... -ник в українській мові / Ірина Опанасівна Іншакова // Ономастика і апелятиви (проблеми словотвірної дериватології) : зб. наук. праць / ред. : В. О. Горпинич та ін. – Дніпропетровськ, 1999. – Вип. 7. – С. 100–104.

12. Українська мова (усний екзамен) : порадник абітурієнтові : [посібник для вступників] / І. О. Іншакова, З. П. Бакум. – Кривий Ріг, 2000.

13. Культура усного і писемного мовлення. Синтаксичні норми української мови : [методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціалізації «Українська мова і література»]  / З. П. Бакум,  І. О. Іншакова, О. Ф. Левченко, Т. М. Присяжна. – Кривий Ріг, 1997. – 44 с.

14. Основи слов’янської філології : [навчально-методичний посібник для практичної роботи з курсу «Вступ до слов’янської філології» / М. В. Вербовий, І. О. Іншакова. – Кривий Ріг, 1999. – 24 с.

15. Історія української літературної мови : практичні заняття з курсу : [методичні рекомендації] / Г. М. Віняр, І. О. Іншакова. – Кривий Ріг, 1997. – 46 с.

16. Історія похідних з конфіксом за-.. -ник в українській мові / Ірина Опанасівна Іншакова // Складні питання вузівського курсу української мови : [навчальний посібник]. – Кривий Ріг, 1997. – С. 55–63.

17. Особливості вивчення словотвору в загальноосвітній школі (на матеріалі творів П. Загребельного) / Ірина Опанасівна Іншакова // Дискурс сучасної української романістики : Поетика жанру : [наукові студії] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка / ред. : М. К. Наєнко, Г. Ф. Семенюк, Н. М. Гаєвська та ін. – К. : ННУШ, 2000.– С. 422–431.

18. Деривати з конфіксом без- ... -ник в історії української мови / Ірина Опанасівна Іншакова // Вісник Запорізького державного університету : зб. наук. статей : Філологічні науки. – Запоріжжя, 2001. – С. 57–62.

19.  Морфологія (іменні частини мови) : практичні та лабораторні заняття : [методичні рекомендації для студентів філологічного факультету] / І. О. Іншакова, К. А. Качайло. – Кривий Ріг, 2001. – 28 с.

20. Деривати з конфіксом су- ... -ник в українській мові / Ірина Опанасівна Іншакова // Складні питання вузівського курсу української мови : [навчальний посібник]. – Кривий Ріг, 2002. – С. 35–37.

21. Проблемні питання вивчення словотвору в середній школі / З. П. Бакум, І. О. Іншакова // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2002. – Вип. 31. – С. 118–120.

22.  Морфеміка та словотвір : [матеріали для практичних та лабораторних занять] / І. О. Іншакова, К. А. Качайло. – Кривий Ріг, 2002. – 28 с.

23. Про деякі шляхи формування конфіксальних словотвірних типів / Ірина Опанасівна Іншакова // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук. праць / ред. : Ю. О. Арешенков та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2003.– С. 50–54.

24. Стилістична роль словотворчих засобів у новелах Ольги Кобилянської / Ірина Опанасівна Іншакова // Літературознавчі студії : зб. наук. статей / Г. Ф. Семенюк (відп. ред.) та ін. – К. : «Київський університет», 2004. – Вип. 9. – С. 243–248.

25. Похідні іменники з конфіксом по-... -ник у сучасній українській мові / Ірина Опанасівна Іншакова // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук. праць / ред. : Ю. О. Арешенков та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2004. – С. 36–41.

26. Суржик і українська мова : [словник-мінімум] / І. О. Іншакова, К. А. Качайло. – Кривий Ріг, 2004. – 27 с.

27. Особливості іменникового словотвору в кіноповістях О. Довженка / А. Є. Іншаков, І. О. Іншакова // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук праць / ред. : Ю. О. Арешенков та ін. – Кривий Ріг, 2006. Вип. 4. – С. 71–76.

28. Функціонування односкладних речень у ліричних творах І. Я. Франка / І. Є. Іншакова, І. О. Іншакова // Наукові праці викладачів, докторантів, аспірантів, магістрів та студентів : [до 150-річчя від дня народження І. Я. Франка]. – Кривий Ріг, 2006. – Вип. 17. – С. 65–70.

29.  Сучасна українська літературна мова (Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія) : [матеріали для практичних занять] / І. О. Іншакова, К. А. Качайло. – Кривий Ріг, 2006. – 44 с.

30. Роль зменшувальних та здрібніло-пестливих суфіксів у дитячих оповіданнях М. Коцюбинського, М. Вовчка, П. Мирного, С. Васильченка / Ірина Опанасівна Іншакова // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць : у 2-х частинах. – Вип. 27 : [матеріали VІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Українська література : духовність і ментальність»] (Кривий Ріг, 12–13 жовтня 2007 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет / А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – Ч. 1 : Аспекти духовності української літератури. – К. : Акцент, 2007. – С. 151155.

31. Явище множинної словотвірної мотивації в мовознавстві / Ірина Опанасівна Іншакова // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. – Вип. 3 / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. – С.3034.

32. Ботанічна лексика у словнику Є. Славинецького / Ірина Опанасівна Іншакова // Українська мова серед інших словянських : етнологічні та граматичні параметри : [матеріали Міжнародної наукової конференції] (Кривий Ріг, 5–6 листопада 2009 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009.– С. 180–189. 

Категорія: Всі публікації | Додав: doctor
Переглядів: 681 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 1.0/7
Всього коментарів: 0
...
Поиск
Час
Календар
Copyright MyCorp © 2018
Створити безкоштовний сайт на uCoz