Понеділок, 17.12.2018, 13:44
Кафедра української мови КПІ ДВНЗ "КНУ"
Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Гість | RSS
Меню сайту
КАТЕГОРІЇ
Всі публікації [28]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входа
Головна » Файли » Всі публікації

КАЧАЙЛО Ксенія Анатоліївна
20.11.2009, 07:29

1.     Спостереження за походженням і словотвором прізвищ на уроках української мови як елемент народознавства / Ксенія Анатоліївна Качайло // Сучасні аспекти дослідження граматики української мови і лінгвометодичні основи викладання шкільного курсу : [тези Всеукраїнської науково-практичної конференції]. – Полтава, 1992. – С. 91–92.

2.     Структура і семантика префіксально-суфіксальних утворень на -ок / Ксенія Анатоліївна Качайло // Актуальні проблеми словотвору української мови : [матеріали наукових читань, присвячених пам’яті проф. Івана Ковалика]. – Тернопіль, 1993. – С. 24–26.

3.     Префіксально-суфіксальні іменники на о-…-ок в українській мові / Ксенія Анатоліївна Качайло // Актуальні проблеми українського словотвору : [матеріали  III наукових читань, присвячених пам’яті проф. Івана Ковалика]. – Івано-Франківськ, 1995. – С. 73–74.

4.     Структури з конфіксом під-…-ок в українській мові / Ксенія Анатоліївна Качайло // Українська мова : питання системи і функціонування : зб. наук. статей. – Кривий Ріг : КрДПІ, 1995. – С. 74–78.

5.     Іменники з конфіксом на-…-ок в українській мові / Ксенія Анатоліївна Качайло // Східнослов’янські мови в їх історичному розвитку : зб. наук. праць, присвячених пам’яті професора С. П. Самійленка : [матеріали Всеукраїнської наукової конференції] (Запоріжжя, грудень 1996 р.) / М-во освіти і науки України ; Запорізький державний університет / ред. : В. А. Чабаненко та ін. – Запоріжжя : ЗДУ, 1996. – Ч. 1. – С. 117–119.

6.     Конфіксальні структури з пол- (полу-)…-ок в українській мові / Ксенія Анатоліївна Качайло // Складні питання вузівського курсу української мови : [навчальний посібник]. – Кривий Ріг : КрДПІ, 1997. – С. 72–81.

7.     Історія іменникової конфіксації української мови (структури з другим компонентом -ок) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 «Українська мова»/ Ксенія Анатоліївна Качайло. – Кривий Ріг, 1997. – 203 с.

8.     Історія іменникової конфіксації української мови (структури з другим компонентом -ок) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Ксенія Анатоліївна Качайло. – Кривий Ріг, 1997. – 23 с.

9.     Культура усного і писемного мовлення : практичні заняття / Г. М. Віняр, К. А. Качайло, Т. М. Присяжна. – Кривий Ріг, 1998. – 44 с.

10. Конфіксальні структури на -ок в українській мові кінця ХVIII ст. (на матеріалі творів І. П. Котляревського) / Ксенія Анатоліївна Качайло // Творчість Івана Котляревського в культурологічному контексті доби : [зб. наук. праць Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції] (Київ, 30 жовтня 1998 р.) / Київський університет імені Тараса Шевченка / ред. : М. К. Наєнко, Г. Ф. Семенюк, Н. М. Гаєвська та ін. – К. : «Київський університет», 1998. – С. 163–166.

11. Іменники з конфіксом при-…-ок в українській мові / Ксенія Анатоліївна Качайло // Вісник Запорізького державного університету : Філологічні науки. – Запоріжжя, 1998. – № 1. – С. 62–66.

12. Особливості іменникової конфіксації української мови (структури з  пів(полу-)-…-ок) / Ксенія Анатоліївна Качайло // Ономастика і апелятиви (проблеми словотвірної дериватології) : зб. наук. праць / ред. : В. О. Горпинич та ін. – Дніпропетровськ, 1999. – Вип. 7.– С. 108–113.

13. Особливості семантики конфіксальних структур з другим компонентом  -ок у творах П. Загребельного // Ксенія Анатоліївна Качайло / Дискурс сучасної української романістики : Поетика жанру : [наукові студії] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка / ред. : М. К. Наєнко, Г. Ф. Семенюк, Н. М. Гаєвська та ін. – К. : ННУШ, 2000. – С. 462–469.

14. Конфіксальні іменники із постпозитивним елементом -ок – самобутня риса українського словотвору // Ксенія Анатоліївна Качайло / Ономастика і апелятиви (проблеми словотвірної дериватології) : зб. наук. праць / ред. : В. О. Горпинич та ін. – Дніпропетровськ, 2000. – Вип. 9. – С. 67– 70.

15. Складні питання словотвору (іменникова конфіксація в українській мові) / Ксенія Анатоліївна Качайло. – Кривий Ріг, 2000. – 35 с.

16. Морфологія (іменні частини мови) : практичні та лабораторні заняття : [методичні рекомендації для студентів філологічного факультету] / І. О. Іншакова, К. А. Качайло. – Кривий Ріг, 2001. – 28 с.

17. Конфіксальні структури із другим компонентом -ок в історії афіксальної словотвірної системи української мови / Ксенія Анатоліївна Качайло // Вісник Запорізького державного університету : Філологічні науки. – Запоріжжя, 2001. – № 3. – С. 52–57.

18. Морфеміка та словотвір : [матеріали для практичних та лабораторних занять] / І. О. Іншакова, К. А. Качайло. – Кривий Ріг, 2002. – 28 с.

19. Іменники з конфіксом за-…-ок в українській мові / Ксенія Анатоліївна Качайло // Складні питання вузівського курсу української мови : [навчальний посібник]. – Кривий Ріг, 2002. – С. 51–56.

20. Реалізація культурологічної змістової лінії у процесі вивчення словотвору / Ксенія Анатоліївна Качайло // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук. праць / ред. : Ю. О. Арешенков та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2003. – С. 212–220.

21. Суржик і українська мова : [словник-мінімум] / І. О. Іншакова, К. А. Качайло. – Кривий Ріг, 2004. – 27 с.

22. Конфікси па-…-ок, без-…-ок в історії української мови / Ксенія Анатоліївна Качайло // Ucrainistica : зб. наук. статей / ред. : М. В. Вербовий та ін. – Кривий Ріг, 2004. – С. 86–90.

23. Формування розвиненої, духовно багатої особистості у процесі засвоєння знань з основ журналістики / Ксенія Анатоліївна Качайло // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць : у 2-х частинах. – Вип. 18 : [матеріали ІV Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Українська література : духовність і ментальність»] (Кривий Ріг, 5–6 листопада 2004 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет / А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – Ч. 1. – К. : Акцент, 2004. – С. 166–172.

24. Конфікси ви-…-ок, недо-…-ок, по-…-ок в історії української мови / Ксенія Анатоліївна Качайло // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук. праць / ред. : Ю. О. Арешенков та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2004. – С.45–51.

25. Ділове українське мовлення  : [матеріали до спецкурсу для учнів 11 класу] / К. А. Качайло, О. В. Кузьміна. – Кривий Ріг. 2005. – 38 с.

26. Юкстапозити в текстах українських народних пісень / Ксенія Анатоліївна Качайло // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук. праць / ред. : Ю. О. Арешенков та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2006. – Вип. 4. – С. 89–93.

27. Конфіксальні іменники на -ок у поетичних творах І. Я. Франка, їх структура і семантика / Ксенія Анатоліївна Качайло // Наукові праці.– Кривий Ріг, 2006. – Вип. 17. – С. 79–83.

28. Ділове українське мовлення  : [матеріали до спецкурсу для учнів 11 класу] / К. А. Качайло, О. В. Кузьміна.– Кривий Ріг, 2006. – [2-е вид., доп.]. – 52 с.

29. Сучасна українська літературна мова (Синтаксис словосполучення і простого речення) : [матеріали для практичних занять] / В. І. Кажан, К. А. Качайло. – Кривий Ріг, 2006. – 36 с.

30. Сучасна українська літературна мова (Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія) : [матеріали для практичних занять] / І. О. Іншакова, К. А. Качайло. – Кривий Ріг, 2006. – 44 с.

31. Основи журналістики : [матеріали до спецкурсу] / А. А. Воробйова, К. А. Качайло. – Кривий Ріг, 2007. – 33 с.

32. Особливості структури і семантики конфіксальних іменників на -ок, використаних у поетичних творах І. Я. Франка / Ксенія Анатоліївна Качайло // Літературознавчі студії : зб. наук. статей / Г. Ф. Семенюк (відп. ред.) та ін. – К. : «Київський університет», 2006. – Вип. 18. – С. 196–199.

33. Суржик і українська мова : [словник-мінімум] / І. О. Іншакова, К. А. Качайло. – Кривий Ріг, 2007. – [2-е вид., доп.]  – 24 с.

34. Іменники-демінутиви в українських народних родинно-побутових піснях / А. А. Воробйова, К. А. Качайло // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук праць / ред. : Ю. О. Арешенков та ін. – Кривий Ріг, 2007. Вип. 5. – С. 126–133.

35. Конфікси об-…-ок, над-…-ок, від-…-ок та про-…-ок в українській мові / Ксенія Анатоліївна Качайло // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. – Вип. 1 / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), Д. Х. Баранник, П. І. Білоусенко та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2008. – С. 1521.

36. Конфікси з постпозитивним компонентом -ок в історії української мови / Ксенія Анатоліївна Качайло // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. – Вип. 2 / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2008. – С.21–30.

37. Особливості структури і семантики назв предметів (конфіксальні іменники на  -ок) / Ксенія Анатоліївна Качайло // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. – Вип. 3 / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. – С.4053.

38. Продуктивність конфіксів з другим компонентом -ок у творенні назв предметів / Ксенія Анатоліївна Качайло // Лінгвістика та лінгводидактика : надбання, актуальні проблеми і перспективи розвитку : [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції] (Бердянськ, 8–9 жовтня 2009 р.). – Бердянськ, 2009.

39. Особливості структури і семантики назв місцевості (конфіксальні іменники на -ок) / Ксенія Анатоліївна Качайло // Українська мова серед інших словянських : етнологічні та граматичні параметри : [матеріали Міжнародної наукової конференції] (Кривий Ріг, 5–6 листопада 2009 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет  / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009.– С. 321–328.

Категорія: Всі публікації | Додав: doctor
Переглядів: 810 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 1.1/20
Всього коментарів: 0
...
Поиск
Час
Календар
Copyright MyCorp © 2018
Створити безкоштовний сайт на uCoz