Понеділок, 17.12.2018, 13:04
Кафедра української мови КПІ ДВНЗ "КНУ"
Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Гість | RSS
Меню сайту
КАТЕГОРІЇ
Всі публікації [28]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входа
Головна » Файли » Всі публікації

КОЛОЇЗ Жанна Василівна
20.11.2009, 06:54

131. Концептосфера буття в поетичному доробку Володимира Калашника / Жанна Василівна Колоїз // Незгасимий СЛОВОСВІТ : збірник наукових праць на пошану професора Володимира Семеновича Калашника / Уклад. Микола Філон, Тетяна Ларіна. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. –  С. 449–456.

132. Нові грані української функціоналістики : [рецензія : Слободинська Т. С. Таксис в українській мові : універсальні характеристики і специфічні риси : [монографія] / Тамара Степанівна Слободинська. – Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2011. – 404 с.] / Жанна Василівна Колоїз // Бористен : Літературно-мистецький, публіцистичний та науково-популярний щомісячник. – 2011. – №6(240). – С. 14–15.

133. Вагомий внесок у розбудову  вітчизняної теорії історичного словотворення: [рецензія : Нариси з історії українського словотворення (іменникові конфікси) / П. І. Білоусенко, І. О. Іншакова, К. А. Качайло,
О. В. Меркулова, Л. М. Стовбур.  – Запоріжжя-Кривий Ріг: ТОВ «Ліпс» ЛТД, 2010. – 480 с.] / Жанна Василівна Колоїз // Вісник Запорізького національного університету : Філологічні науки. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 156158.

134. Мовностилістичні особливості «Слова про закон і благодать» Іларіона / Жанна Василівна Колоїз //  Актуальні проблеми слов’янської філології : Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. статей / гол. ред. В. А. Зарва. − Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. ХХІV. – Ч. ІV. – С. 445 – 453.

135. Оказіональні репрезентанти непроцесуальної ознаки в сучасному інформаційному дискурсі / Жанна Василівна Колоїз // Наукові записки : Серія : Філологічні науки (мовознавство). − Кіровоград : РВВ КДПУ
ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 100. – С. 86 – 89.

136. Дериваційні особливості оказіональних утворень зі значенням предметності в сучасному інформаційному дискурсі / Жанна Василівна Колоїз //  // Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини : збірник наукових праць / гол. ред. Л. М. Полюга. − Умань : ВПЦ «Візаві», 2011. − Вип. 1. − С. 38 − 45.

137. Прагматична орієнтація образних порівнянь у мовотворчості Ліни Костенко / Жанна Василівна Колоїз // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. – Вип. 6 / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2011. – С.602 617.

138. Рецензія : Калашник В. С. Людина та образ у світі мови : вибрані статті / Володимир Калашник. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – 368 с.] / Ж. В. Колоїз, Н. М. Малюга Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. – Вип. 6 / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2011. – С.742745.

139. Лексико-семантична група «назви одягу» в романі Василя Шкляра «Залишенець. Чорний Ворон» / Жанна Василівна Колоїз // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. – Вип. 6. – Ч. 2 / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2011. – С.175 197.

140. Рецензія : Голобородько К. Ю. Ідіостиль Олександра Олеся :  лінгвокогнітивна інтерпретація : [монографія] / Костянтин Голобородько. – Х. : Харківське історико-філологічне товариство, 2010. – 527, [1] с. / Жанна Василівна Колоїз // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. – Вип. 6. – Ч. 2 / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2011. – С.254259.

141. Душа живе любов’ю й словом (до 75-річчя від дня народження Володимира Семеновича Калашника) / Жанна Василівна Колоїз // Рідний край. – 2011. – №2(25). – С. 76–82.

142. Концепти «небо» і «земля» в конфесійному і художньому  дискурсі / Жанна Василівна Колоїз // Актуальні проблеми сучасної філології : Мовознавчі студії : [збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету]. – Рівне, 2012. – №20(2). – С. 118–122.

143. Оказіональні фраземи  та їх лексикографічне опрацювання / Жанна Василівна Колоїз  // Вісник Запорізького національного університету : Філологічні науки. – Запоріжжя, 2012. –  № 1. – С. 244249.

144. Пареміологічні одиниці як «моральні формули» українського народу в романі Михайла Стельмаха «Чотири броди» / Жанна Василівна Колоїз // Матеріали наукових читань з нагоди 100-річчя від дня народження Михайла Стельмаха : зб. наук. праць / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2012. – С.3547.

145. Теорія і практика редагування газет : Навчально-методичні матеріали для лабораторних робіт для студентів спеціальності «Українська мова і література (редагування освітніх видань)» / Жанна Василівна Колоїз. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2012. – 122 с.

146. «З усього сказаного видно,  що в нас характери мякі.   Такі ми всі, тому що бідні. Тому ми бідні, що такі»: До 90-річчя від дня народження Павла Глазового / Жанна Василівна Колоїз // Вивчаємо українську мову та літературу: Науково-методичний журнал. – 2012. – №22–24 (серпень). –
С. 71–77.

147. Українсько-німецькі пареміологічні паралелі / Жанна Василівна Колоїз // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Вип. 7 / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін. – Кривий Ріг : ЦЕНТР-ПРИНТ, 2012. – С.60–81.

148. Біблійна репрезентація одиниць вимірювання в україномовному перекладі / Жанна Василівна Колоїз // Мовознавство. – 2012. – № 5. – С. 68–80.

149. Комунікативно-прагматичний потенціал оказіоналізмів  (на матеріалі газети «Літературна Україна») / Жанна Василівна Колоїз // Наукові записки : Серія : Філологія (мовознавство). – Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2012. – Вип. 16. – С. 22–28.

150. Слова минулої епохи в сучасному історичному романі Василя Шкляра «Залишенець. Чорний Ворон» / Жанна Василівна Колоїз // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Вип. 7. Ч.2 / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін. – Кривий Ріг : ЦЕНТР-ПРИНТ, 2012. – С. 172–197.

151. Оказіоналізми в лексикографії / Жанна Василівна Колоїз // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Вип. 8 / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін. – Кривий Ріг : ОКТАН-ПРИНТ, 2012. – С. 97–114.

152. Перспективи лексикографічного  опрацювання паремій / Ж. В. Колоїз, Н. М. Малюга // Українська і слов’янська тлумачна і перекладна лексикографія. – К., 2012. – С. 147 – 153.

153. Українська пареміологія : навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Ж. В. Колоїз, Н. М. Малюга, Н. М. Шарманова ; за ред. Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг : ТО «ЦЕНТР-ПРИНТ», 2012. – 349 с.

154. Зауваги до деяких запроектованих правописних змін / Ж. В. Колоїз //Сталий розвиток промисловості та суспільства : Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції. – Кривий Ріг : КНУ, 2013. – Т. 2. – С. 254–256.

155. Кольратив чорний у романі Василя Шкляра «Залишенець. Чорний Ворон» / Ж. В. Колоїз // Літератури світу : Поетика, ментальність і духовність : збірник наук. праць.  – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С.31–41.

156. Російсько-українські пареміологічні паралелі та проблеми їх лексикографування / Ж. В. Колоїз // Актуальные вопросы теории и практики перевода : сборник научных трудов. Выпуск II. – Белгород : ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2013. – С. 114–118.

157. Біблійна алюзія як засіб вираження авторської інтенції в романі В. Шкляра  „Залишенець. Чорний Ворон” / Ж.В. Колоїз //  Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 659 : Романо-словянський дискурс :  зб. наукових  праць. – Чернівці : ЧНУ, 2013. – С. 3–9.

158. Художні особливості паремій / Ж. В. Колоїз // Науковий вісник Кримського гуманітарного університету : [зб. статей]. – Ялта : РВВ КГУ, 2013. – Вип. 1. – С. 123–134.  – (Серія : Філологія).

159. Лінгвопоетична репрезентація концепту МАТИ // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Вип. 9 / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, А. З. Брацкі та ін. – Кривий Ріг, 2013. – С. 546–564.

 

Категорія: Всі публікації | Додав: doctor
Переглядів: 877 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 1.0/4
Всього коментарів: 0
...
Поиск
Час
Календар
Copyright MyCorp © 2018
Створити безкоштовний сайт на uCoz