Понеділок, 17.12.2018, 13:35
Кафедра української мови КПІ ДВНЗ "КНУ"
Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Гість | RSS
Меню сайту
КАТЕГОРІЇ
Всі публікації [28]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входа
Головна » Файли » Всі публікації

КОЛОЇЗ Жанна Василівна
20.11.2009, 07:01

100.     Німецькомовні елементи у творчому доробку Ольги Кобилянської / Жанна Василівна Колоїз // Україна і Німеччина : етнокультурні, лінгводидактичні та мистецько-духовні обміни, взаємозв’язки та взаємовпливи : зб. наук. праць : [матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції]  (Кривий Ріг, 15 травня 2009 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет / ред. : М. Б. Євтух (голова), А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. – С. 2435.

101.     Українська неологія : здобутки та перспективи / Жанна Василівна Колоїз // Наукові праці : Науково-методичний журнал.  – Т. 105. – Вип. 92 : Філологія. Мовознавство : [матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Еволюційні тенденції в мові – ІІІ» ] (Миколаїв, 15 травня 2009 р.) / М-во освіти і науки України ; Чорноморський державний університет ім. Петра Могили. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – С. 5661.

102.     Глибоко народний (про діалектні особливості мови творів І. Нечуя-Левицького) / Жанна Василівна Колоїз // Лінгвістика : зб. наук. праць : [матеріали Міжнародної наукової конференції «Проблеми загальної та ареальної семантики»] (Луганськ, 25–26 вересня 2009 р.) / М-во освіти і науки України ; Луганський національний університет імені Тараса Шевченка / В. Д. Ужченко (гол. ред.) та ін. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – № 2. – С. 4857.

103.Лексичні архаїзми у творчій спадщині Івана Нечуя-Левицького / Жанна Василівна Колоїз // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. – Вип. 3 / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. – С.6477.

104.  Історична граматика української мови : [навчальний посібник] / М. В. Вербовий, Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг, 2009. – [3-є вид., стереотип.]. – 100 с.

105. Антиномія оказіональності / узуальності і мовна норма  / Жанна Василівна Колоїз // Вісник ХНУ : Серія : Філологія. – Харків, 2009. – № 846. – Вип. 56.– С. 3–6.

106. Концепти «небо» і «земля» в конфесійному та художньому дискурсі / Жанна Василівна Колоїз // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць : у 2-х частинах. – Вип. 33. : [матеріали ІХ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Українська література : духовність і ментальність»] (Кривий Ріг, 16–17 жовтня 2009 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет / Г. Ф. Семенюк (гол. ред.), А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – Ч. 1. – К. : «Твім інтер», 2009. – С. 5160.

107.     Іменна лексика на позначення осіб чоловічої статі  (на матеріалі «Енеїди» Івана Котляревського) / Жанна Василівна Колоїз // Іван Котляревський та українська культура ХІХ – ХХІ століть : [Матеріали Всеукраїнської наукової конференції] (Полтава, 1–2 жовтня 2009 р.). – Полтава, 2009.

108. Молитва як конфесійний і художній текст  / Жанна Василівна Колоїз // Українська мова серед інших словянських : етнологічні та граматичні параметри : [матеріали Міжнародної наукової конференції] (Кривий Ріг, 5–6 листопада 2009 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет  / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. – С. 422432.

109.  Монументальна праця на ниві систематизації іменників із суфіксом -ина : [рецензія : Білоусенко П.І., Німчук В.В.] Нариси з історії українського словотворення (суфікс -ина)] / Жанна Василівна Колоїз // Українська мова. - 2009. - №4. - С.114 - 120.

110. Перлокутивна сила оказіональних утворень / Жанна Василівна Колоїз // Слов'янська філологія : Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наукових праць / Б. І. Бунчук (науковий ред.). - Вип. 475 - 477. - Чернівці : Чернівецький національний університет, 2009. - С. 342 - 348.

111. Словникова скарбничка : [рецензія : Тлумачний словник української мови : Загальновживана лексика : Близько 60 000 слів / за заг. ред.   проф. В. С. Калашника. – Харків: ФОП Співак Т. К., 2009. – 960 с.; Тлумачний словник української мови : Фахова лексика : Близько 20 000 слів / за заг. ред. проф. В. С. Калашника. – Харків: ФОП Співак Т. К., 2009. – 464с.] / Жанна Василівна Колоїз // Вісник ХНУ : Серія : Філологія. – Харків, 2009. – № 873 – Вип. 58.– С. 177–180.

112. Україно, ти моя молитва : Скажу перед Господом / Жанна Василівна Колоїз // Червоний гірник : Культура української мови. – 2010. – № 1 (5 січня). – С. 4.

113. Україно, ти моя молитва : Очистити душу / Жанна Василівна Колоїз // Червоний гірник : Культура української мови. – 2010. – № 4 (12 січня). – С. 4.

114. Гра слів як стилістичний прийом Остапа Вишні / Жанна Василівна Колоїз // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць : у 2-х частинах. – Вип. 29. : [матеріали І Міжнародної науково-теоретичної конференції «Мультилогос літератур світу»] (Кривий Ріг, 7–8 травня 2010 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет / Г. Ф. Семенюк (гол. ред.), А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – Ч. 1. – К. : «Твім інтер», 2010. – С. 2735.

115. Дещо про українські прізвища та їхню денаціоналізацію / Жанна Василівна Колоїз // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. – Вип. 4 / ред. :        Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2010. – С.3244.

116. Діалектизми в романі Марії Матіос «Солодка Даруся» / Жанна Василівна Колоїз // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. – Вип. 4 / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2010. – С. 98117.

117. Міжнародна наукова конференція «Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри» / Жанна Василівна Колоїз // Українська мова. – 2010. – №1. – С. 106–113.

118. З історії слів, або далекі родичі / Жанна Василівна Колоїз // Червоний гірник : Культура української мови. – 2010. – № 136 (7 вересня). –  С. 4.

119. Дмитро Загул  і його поетичний переспів «Екклезіаста» / Жанна Василівна Колоїз // Вивчаємо українську мову та літературу: Науково-методичний журнал. – 2010. – №22 – 24 (серпень). – С. 58 – 61.

120. Біблійна репрезентація часу / Жанна Василівна Колоїз // Вісник ХНУ : Серія : Філологія. – Харків, 2010. – № 910 – Ч.1: Мовознавство. – С. 496–501.

121. Оказіональні утворення в сучасному інформаційному дискурсі / Жанна Василівна Колоїз // Лінгвістика : зб. наук. праць : [матеріали Міжнародної наукової конференції «Сучасний лінгвістичний і лінгводидактичний дискурс ний простір»] (Луганськ, 6–7 жовтня 2010 р.) / М-во освіти і науки України ; Луганський національний університет імені Тараса Шевченка / К. Д. Глуховцева (гол. ред.) та ін. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – № 2 (20). – С. 166171.

122. Біблійна репрезентація військової лексики на означення зброї / Жанна Василівна Колоїз // Слов’янська філологія : Науковий вісник Чернівецького університету :  зб. наукових праць. – Вип. 506 – 508 / Б. І. Бунчук (науковий ред.) та ін. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. – С. 200–206.

123. Рецензія : Муромцев І. Вибрані праці / Упор. А. Нелюби. – Х.: Харківське історико-філол. т-ство, 2009. – 312 с. / Жанна Василівна Колоїз // Мовознавство. – 2010. – №6. – С. 88–89.

124. Лексика на означення музичних інструментів у книгах Священного Писання Старого Завіту / Жанна Василівна Колоїз // Науковий вісник Херсонського державного університету: Серія : Лінгвістика : зб. наук. праць. – Вип. 12. – Херсон : ХДУ, 2010. – С.141–145.

125. Фундаментальні категорії метамови українського синтаксису : [рецензія : Попова І. С. Фундаментальні категорії метамови українського синтаксису (одиниця, зв’язок, модель) : [монографія]  / І. С. Попова. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2009. – 432 с.] / Жанна Василівна Колоїз // Вісник Дніпропетровського університету : Серія : Мовознавство. – 2010. − Вип. 16. – №11. – Т. 18. – С. 396–400.

126. Роль «Історичної граматики української мови» в підготовці вчителя-словесника // Жанна Василівна Колоїз // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. – Вип. 5 / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2010. – С. 239250.

127.Актуальні проблеми дослідження термінів гірничої справи / Жанна Василівна Колоїз // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць : [матеріали Міжвузівської науково-методичної конференції] (Кривий Ріг, 15 березня 2011 р.) / М-во освіти і науки України . – Кривий Ріг : Вид-во ИРИДА, 2011. – С. 14–16.

128. У лексичній робітні Олеся Гончара / Жанна Василівна Колоїз // Рецепція України в контексті сучасної мови та літератури : зб. наук. праць : [матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції] (Дніпропетровськ, 31 березня – 1 квітня 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України . – Дніпропетровськ : НГУ, 2011. – С. 128–139.

129. Індивідуально-авторські неологізми в романі Василя Барки «Жовтий князь» / Жанна Василівна Колоїз // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. праць. – Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2011. – Вип. 15. – С. 341–345. 

130. Іменна лексика на позначення осіб чоловічої статі  (на матеріалі «Енеїди» Івана Котляревського) / Жанна Василівна Колоїз // Іван Котляревський та українська культура ХІХ – ХХІ століть : [зб. наук. статей]. – Полтава: ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2011. – С. 181–191.


Категорія: Всі публікації | Додав: doctor
Переглядів: 824 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
...
Поиск
Час
Календар
Copyright MyCorp © 2018
Створити безкоштовний сайт на uCoz