Понеділок, 17.12.2018, 14:02
Кафедра української мови КПІ ДВНЗ "КНУ"
Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Гість | RSS
Меню сайту
КАТЕГОРІЇ
Всі публікації [28]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входа
Головна » Файли » Всі публікації

КОЛОЇЗ Жанна Василівна
20.11.2009, 07:24

1.     Огієнко про джерела глаголичного письма   / Жанна Василівна Колоїз // Іван Огієнко (Незабутні імена української науки) : [тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 110-річчю від дня народження І. Огієнка] (Львів, 26–27 травня 1992 р.) / М-во освіти і науки України ; Львівський державний університет ім. І. Я. Франка. – Львів : ЛДУ, 1992. – Ч. 1. – С. 102– 103.

2.     Щодо критеріїв визначення меж присудка в реченнях із фразеологічними зворотами / Жанна Василівна Колоїз // Проблеми вдосконалення навчального процесу у вищій та середній школі : зб. наук. статей. – Кривий Ріг : КрДПІ, 1993. – С. 82–87.

3.     Мовні засоби сатири та гумору у фейлетонах С. Єфремова / Жанна Василівна Колоїз // Сатира і гумор в українській літературній традиції : [матеріали Всеукраїнської наукової конференції] (Чернівці, 1994 р.) / М-во освіти і науки України ; Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці : ЧДУ, 1994. – С. 213–216.

4.     Національна школа в концепції С. Єфремова / Жанна Василівна Колоїз // Дивослово. – 1994. – № 1. – С. 50–51.

5.     Усталені вислови у функції заголовка (на матеріалі публіцистики С. Єфремова) / Жанна Василівна Колоїз // Українська мова : питання системи і функціонування : зб. наук. статей. – Кривий Ріг : КрДПІ, 1995. – С. 27–31.

6.     Українська мова : завдання для конкурсів, олімпіад, факультативів : [навчальний посібник] / Ж. В. Колоїз, В. В. Явір ; за ред. проф. В. В. Явір .– Кривий Ріг, 1995. – 175 с.

7.     Термінологічні єдності як різновид усталених словесних комплексів нефразеологічного типу (на матеріалі публіцистики С. Єфремова) / Жанна Василівна Колоїз // Східнослов’янські мови в їх історичному розвитку : зб. наук. праць, присвячених пам’яті професора С. П. Самійленка : [матеріали Всеукраїнської наукової конференції] (Запоріжжя, грудень 1996 р.) / М-во освіти і науки України ; Запорізький державний університет / ред. : В. А. Чабаненко та ін. – Запоріжжя : ЗДУ, 1996. – Ч. 1. – С. 190–192.

8.     Структурно-функціональні різновиди усталених конструкцій у мові публіцистики Сергія Єфремова : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 «Українська мова» / Жанна Василівна Колоїз. – Кривий Ріг, 1996. – 222 с.

9.     Структурно-функціональні різновиди усталених конструкцій у мові публіцистики Сергія Єфремова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Жанна Василівна Колоїз. – Дніпропетровськ, 1996. – 23 с.

10. Мова публіцистики  С. Єфремова  як одне з джерел збагачення фразеологічної системи української мови / Жанна Василівна Колоїз // Матеріали Всеукраїнських Єфремівських читань (Черкаси, 27–28 вересня 1996 р.) / М-во освіти і науки України ; Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 1996. – С. 112–114.

11. До питання про обсяг фразеологізму / Жанна Василівна Колоїз // Складні питання вузівського курсу української мови : [навчальний посібник]. – Кривий Ріг : КрДПІ, 1997. – С. 82–85.

12. Семантико-граматична природа простих речень і фразеологічних одиниць, функціонально співвідносних із простим реченням / Жанна Василівна Колоїз // Складні питання вузівського курсу української мови : [навчальний посібник]. – Кривий Ріг : КрДПІ, 1997. – С. 86–90.

13. Плани практичних занять із курсу «Історична граматика української мови» для студентів спеціальності 02.19.00 – «Українська мова та література» : [навчальний посібник] / Жанна Василівна Колоїз. – Кривий Ріг, 1997. – 36 с.

14. Порівняння в поетичній мові А. Малишка / Жанна Василівна Колоїз // Творчість Андрія Малишка в контексті літературного процесу ХХ ст. : [матеріали Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції, присвяченої 85-річчю від дня народження А. С. Малишка] (Київ, 13 листопада 1997 р.) / Київський університет імені Тараса Шевченка / ред. : М. К. Наєнко, Г. Ф. Семенюк, Н. М. Гаєвська та ін. – К. : «Київський університет», 1997. – С. 127–131.

15. Методичні рекомендації до контрольної роботи з морфології сучасної української літературної мови (іменні частини) для студентів 3 курсу заочної форми навчання факультету української філології / Ж. В. Колоїз, В. В. Явір. – Кривий Ріг, 1998. – 22 с.

16. Фразеологізми з некротичним компонентом (на матеріалі поеми І. Котляревського «Енеїда») / Жанна Василівна Колоїз // Творчість Івана Котляревського в культурологічному контексті доби : [зб. наук. праць Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції] (Київ, 30 жовтня 1998 р.) / Київський університет імені Тараса Шевченка / ред. : М. К. Наєнко, Г. Ф. Семенюк, Н. М. Гаєвська та ін. – К. : «Київський університет», 1998. – С. 167–171.

17. Синтаксис сучасної української літературної мови : [збірник завдань для лабораторних робіт] / Ж. В. Колоїз, В. В. Явір. – Кривий Ріг : «І.В.І.», 1999. – 72 с.

18. Щодо пунктуації в компаративних усталених словесних комплексах / Жанна Василівна Колоїз // Українська мова в освіті : [матеріали Всеукраїнської  наукової конференції] (Івано-Франківськ, 11–12 листопада 1999 р.) / Прикарпатський університет ім. В. Стефаника / ред. : Василь Ґрещук. – Івано-Франківськ : «Плай», 1999. – С. 75–78.

19. Явище фразеологічної антонімії (на матеріалі роману Є. Гуцала «Позичений чоловік») / Жанна Василівна Колоїз // Українська філологія : школи, постаті, проблеми : [зб. наук. праць Міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю заснування кафедри української словесності у Львівському університеті] (Львів, 23–24 жовтня 1998 р.) / Львівський національний університет ім. І. Я. Франка. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С.133–138.

20. Українська діалектологія: [плани практичних занять та методичні рекомендації для студентів спеціальності «Українська мова та література»] / Г. М. Віняр, Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг, 1999. – 24 с.

21. Усталені конструкції у мові прози П. Загребельного (структурно-функціональний аспект) / Жанна Василівна Колоїз // Дискурс сучасної української романістики : Поетика жанру : [наукові студії] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка / ред. : М. К. Наєнко, Г. Ф. Семенюк, Н. М. Гаєвська та ін. – К. : ННУШ, 2000. – С. 496–474.

22. Контамінація як різновид фраземної деривації / Жанна Василівна Колоїз // Вісник ХНУ : Серія : Філологія. – Харків, 2000. – С. 328–333.

23. Каламбур як засіб забезпечення оказіональної експресії / Ж. В. Колоїз, Н. М. Малюга // Слов’янська філологія : Науковий вісник Чернівецького університету : [матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Історія і сучасні проблеми функціонування стилів української літературної мови»] (Чернівці, 18–20 жовтня 2001 р.). – Вип. 119 / Н. В. Гуйванюк (науковий ред.) та ін. – Чернівці : «Рута», 2001. – С. 38–44.

24. Оказіональна мовотворчість В. Стуса (словотвірний та функціонально-стилістичний аспекти) / Жанна Василівна Колоїз // Вісник ХНУ : Серія : Філологія : [матеріали Міжнародної наукової конференції «Дискурс як об’єкт філологічної інтерпретації»] (Харків, 11–12 травня 2001 р.) / Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2001. – № 520. – Вип. 33 – С. 157–161.

25. Словник фразеологічних антонімів української мови / В. С. Калашник, Ж. В. Колоїз. – К. : Довіра, 2001. – 284 с.

26. Слово Благовісті : Словник-довідник фразем біблійного походження / Ж. В. Колоїз, З. П. Бакум. – Кривий Ріг : «Уран», 2001. – 200 с.

27. Синтаксис сучасної української літературної мови : [матеріали для практичних занять] / Н. М. Малюга, Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг, 2002. – 50 с.

28. Відфраземні деривати в словотвірній системі української мови / Жанна Василівна Колоїз // Складні питання вузівського курсу української мови : [навчальний посібник]. – Кривий Ріг, 2002. – С. 56–62.

29. Оказіональні синтаксичні деривати (на матеріалі атрибутивних словосполучень) / Жанна Василівна Колоїз // Вісник ХНУ : Серія : Філологія. – Харків, 2002. – Вип. 538. – С. 108–114.

30. Слово Благовісті : Словник-довідник фразем біблійного походження / Ж. В. Колоїз, З. П. Бакум. – Кривий Ріг : «І.В.І.», 2002. – [2-е вид., стереотип.]. – 96 с.

31. Узуальні та оказіональні зооморфічні лексеми / Жанна Василівна Колоїз // Мандрівець. – 2002. – № 1. – С. 62–66.

32. Оказіональні деривати та їх лексикографічна розробка : [матеріали до тлумачно-словотвірного словника лексичних оказіоналізмів] / Жанна Василівна Колоїз // Мандрівець. – 2002. – № 3. – С. 46–51.

33. До питання про диференціацію основних понять неології / Жанна Василівна Колоїз // Вісник Запорізького державного університету : Філологічні науки. – 2002.– № 3. – С. 78–83.

34. Лексичні оказіоналізми як засіб створення актуалізованого контексту / Жанна Василівна Колоїз // Рідний край : Науковий, публіцистичний, літературно-художній альманах. – Полтава, 2002. – № 1(6). – С. 30–34.

35. Концепти «дух», «душа» в мовній картині світу / Жанна Василівна Колоїз // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць. – Вип. 14 : [матеріали ІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Українська література : духовність і ментальність»] (Кривий Ріг, 25–26 жовтня 2002 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет / А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – К. : «Твім інтер», 2002. – С. 464–471.

36. Історична граматика української мови : [навчальний посібник] / Жанна Василівна Колоїз. – Кривий Ріг : «І.В.І.», 2002. – 80 с.

37. Оказіональні фраземні деривати / Жанна Василівна Колоїз // Мандрівець. – 2002. – № 6. – С. 42–47.

38. Структурно-семантичні та функціонально-стильові особливості оказіонально утворених номінацій осіб / Жанна Василівна Колоїз // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук. праць / ред. : Ю. О. Арешенков та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2003. – С. 60–66.

39. Особливості утворення оказіональних дієслівних лексем / Жанна Василівна Колоїз // Дослідження з лексикології та граматики української мови : зб. наук. праць / Д. Х. Баранник (відп. ред.) та ін. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2003. – Вип. 3. – С. 40–47.

40. Узуальні та оказіональні метафоричні перифрази / Жанна Василівна Колоїз // Система і структура східнослов’янських мов : зб. наук. праць / В. І. Гончаров (відп. ред.) та ін. – К. : «Знання України», 2003. – С. 200–204.

Категорія: Всі публікації | Додав: doctor
Переглядів: 2002 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 0
...
Поиск
Час
Календар
Copyright MyCorp © 2018
Створити безкоштовний сайт на uCoz