Понеділок, 17.12.2018, 12:42
Кафедра української мови КПІ ДВНЗ "КНУ"
Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Гість | RSS
Меню сайту
КАТЕГОРІЇ
Всі публікації [28]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входа
Головна » Файли » Всі публікації

МАЛЮГА Наталія Миколаївна
20.11.2009, 06:50
 

1.     Прийменники у складі топонімічних утворень / Наталія Миколаївна Малюга // Проблеми ономастичного словотвору : [тези доповідей наукового семінару]. – К. : Вид-во Ін-ту укр. мови НАН України, 1997. – С.33–35.

2.     Варіативність і синоніміка прийменникових конструкцій просторового значення (на матеріалі творів А .Малишка) / Наталія Миколаївна Малюга // Творчість Андрія Малишка в контексті літературного процесу ХХ ст. : [матеріали Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції, присвяченої 85-річчю від дня народження А. С. Малишка] (Київ, 13 листопада 1997 р.) / Київський університет імені Тараса Шевченка / ред. : М. К. Наєнко, Г. Ф. Семенюк, Н. М. Гаєвська та ін. – К. : «Київський університет», 1997. – С. 134–138.

3.     Синонімічні відношення конструкцій з прийменником ПО у значенні способу дії / Наталія Миколаївна Малюга // Складні питання вузівського курсу української мови : [навчальний посібник]. – Кривий Ріг : КрДПІ, 1997. – С. 98–101.

4.     До питання вираження відношення призначення прийменниковими конструкціями в сучасній українській мові / Наталія Миколаївна Малюга // Українська мова : з минулого в майбутнє : [матеріали наукової конференції на відзначення 200-річчя виходу в світ «Енеїди» І. Котляревського] (Київ, 25–27 лютого 1998 р.). – К. : Вид-во Ін-ту укр. мови НАН України, 1998. – С. 154–156.

5.     Про деякі особливості конструкцій з прийменниками ПО і ПІСЛЯ у вираженні часової наступності / Наталія Миколаївна Малюга // Українська мова – державна мова України : [статті та тези за матеріалами конференції, присвяченої 80-річчю Дніпропетровського державного університету], (Дніпропетровськ, 24 лютого 1998 р.). – Дніпропетровськ : ДДУ, 1998. – С. 168–169.

6.     До питання синонімії і варіантності прийменникових конструкцій / Наталія Миколаївна Малюга // Українська філологія : школи, постаті, проблеми : [зб. наук. праць Міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю заснування кафедри української словесності у Львівському університеті] (Львів, 23–24 жовтня 1998 р.) / Львівський національний університет ім. І. Я. Франка. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2– С. 287–292.

7.     Темпоральна семантика конструкцій з прийменником ПО / Наталія Миколаївна Малюга // Борисфен. – 2000. – № 1. – С. 20–21.

8.     Дериваційні особливості субстантивних вторинних словосполучень (на матеріалі конструкцій з прийменником ПО) / Наталія Миколаївна Малюга // Ономастика і апелятиви (проблеми словотвірної дериватології) : зб. наук. праць / ред. : В. О. Горпинич та ін. – Дніпропетровськ, 2000. – Вип. 9. – С. 84–88.

9.     Структурно-семантичні процеси у сучасному українському розмовному мовленні (на матеріалі прийменниково-відмінкових конструкцій / Наталія Миколаївна Малюга // Борисфен. – 2000. – № 2. – С. 24.

10. Про особливості вивчення прийменникових конструкцій / Наталія Миколаївна Малюга // Вісник ХНУ : Серія : Філологія. – Харків, 2000. – № 491. – С. 389–393.

11. Семантико-граматичні функції прийменника ПО в українській мові : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 «Українська мова»/ Наталія Миколаївна Малюга. – Кривий Ріг, 2000. – 185 с.

12. Семантико-граматичні функції прийменника ПО в українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Наталія Миколаївна Малюга. – Запоріжжя, 2000. – 19 с.

13. Каламбур як засіб забезпечення оказіональної експресії / Ж. В. Колоїз, Н. М. Малюга // Слов’янська філологія : Науковий вісник Чернівецького університету : [матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Історія і сучасні проблеми функціонування стилів української літературної мови»] (Чернівці, 18–20 жовтня 2001 р.). – Вип. 119 / Н. В. Гуйванюк (науковий ред.) та ін. – Чернівці : «Рута», 2001. – С. 38–44.

14. Поезія Василя Стуса «Горить сосна...» «під лінгвістичним мікроскопом» / Наталія Миколаївна Малюга // Мандрівець. – 2002. – № 3. – С. 38-40

15. Поезія Василя Стуса «Горить сосна...» «під лінгвістичним мікроскопом» / Наталія Миколаївна Малюга // Складні питання вузівського курсу української мови : [навчальний посібник]. – Кривий Ріг, 2002. – С. 62–66.

16. Особливості вивчення прийменника в шкільному курсі української мови (функціональний аспект) / Наталія Миколаївна Малюга // Вісник Луганського педагогічного університету імені Тараса Шевченка : Філологічні науки. – Луганськ, 2002. – № 4. – С. 185–189.

17. Сучасний підхід до вивчення курсу «Ділова українська мова» / Наталія Миколаївна Малюга // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Херсон : Вид-во ХДПУ, 2002. – Вип. 31. – С. 222–224.

18. Мова. Етнос. Ментальність / Наталія Миколаївна Малюга // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць. – Вип. 14 : [матеріали ІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Українська література : духовність і ментальність»] (Кривий Ріг, 25–26 жовтня 2002 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет / А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – К. : «Твім інтер», 2002.  – С. 471–479.

19. Синтаксис сучасної української літературної мови : [матеріали для практичних занять] / Н. М. Малюга, Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг, 2002. – 50 с.

20. Лінгвістичний аналіз тексту : [навчальний посібник] / Т. І. Вавринюк, Н. М. Малюга. – Кривий Ріг : ТОВ «ЯВВА», 2003. – 41 с.

21. Загальне мовознавство : [матеріали до семінарських занять] / Наталія Миколаївна Малюга. – Кривий Ріг : ТОВ «ЯВВА», 2003. – 30 с.

22. Про роль прийменника у формуванні семантики прийменникових конструкцій / Наталія Миколаївна Малюга // Дослідження з лексикології та граматики української мови : зб. наук. праць / Д. Х. Баранник (відп. ред.) та ін. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2003. – Вип. 3. – С. 8791.

23. Лабораторний процес пізнання втраченого «Віднайденого раю» Уласа Самчука / Наталія Миколаївна Малюга // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук. праць / ред. : Ю. О. Арешенков та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2003. – С. 153158.

24. Сучасна українська літературна мова : збірник завдань для лабораторних робіт : [навчальний посібник]/  Ж. В. Колоїз, Н. М. Малюга, В. В. Явір. – Кривий Ріг, 2003. – 222 с.

25. Невласне пряма мова і форми її вираження у прозі М. Коцюбинського / Наталія Миколаївна Малюга // Мандрівець. – 2003. – № 6. – С. 4449.

26. Сказати індусці, що в неї хода як у слона – комплімент / Наталія Миколаївна Малюга // Червоний гірник : Культура української мови. – 2003. – № 79 (27 травня). – С. 4.

27. Мовлення як індивідуальний акт волі й розуму / Наталія Миколаївна Малюга // Мова і культура : Серія : Філологія. – Т. І. : Філософія мови і культури. Психологія мови і культури : [матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції ім. проф. Д. С. Бураго] (Київ, 28 червня – 02 липня 2004 р.) / Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2004. – Вип. 7. – С. 144150.

28. Національний характер іронічними очима сучасного українського письменства / Наталія Миколаївна Малюга // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць : у 2-х частинах. – Вип. 18 : [матеріали ІV Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Українська література : духовність і ментальність»] (Кривий Ріг, 5–6 листопада 2004 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет / А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – Ч. 2 : Питання менталітету в українській літературі – К. : Акцент, 2004. – С. 313321.

29. Мовознавство : упровадження результатів пізнання в практику сучасної школи / Наталія Миколаївна Малюга // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук. праць / ред. : Ю. О. Арешенков та ін. – Кривий Ріг : КДПУ,  2004. – С. 160164

30. Мовознавство : упровадження результатів пізнання в практику сучасної школи / Наталія Миколаївна Малюга // Вересень. – 2005. – № 12. – С. 1419.

31. Комунікативний процес як психологічна операція / Наталія Миколаївна Малюга // Нова філологія : зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2005. – № 3 (23). – С. 242250

32. Комунікативний процес як психологічна операція / Наталія Миколаївна Малюга // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук. праць / ред. : Ю. О. Арешенков та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2005. – С. 5864.

33. Мова, нація: прагматичний аспект / Наталія Миколаївна Малюга // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць : у 2-х частинах. – Вип. 21 : [матеріали V Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Українська література : духовність і ментальність»] (Кривий Ріг, 14–15 жовтня 2005 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет / А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – Ч. 1 : Аспекти духовності української літератури. – К. : Акцент, 2005. – С. 205211.

34. Стилістика рекламного тексту як засіб досягнення комунікативної мети / Наталія Миколаївна Малюга // Мова і культура : Серія : Філологія. – Т. ІІ. : Психологія мови і культури. Мова і засоби масової комунікації : [матеріали ХVІ Міжнародної наукової конференції ім. проф. Д. С. Бураго]  (Київ, 2005 р.) / Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2005. – Вип.8.– С.281286.

35. Знаково-символічна репрезентація етнокультурної свідомості у творах О.Довженка / Наталія Миколаївна Малюга // Літературознавчі студії : зб. наук. статей / Г. Ф. Семенюк (відп. ред.) та ін. – К. : «Київський університет», 2005. – Вип. 14.– С.282-287.

36. Знаково-символічна репрезентація етнокультурної свідомості у творах О.Довженка / Наталія Миколаївна Малюга // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук праць / ред. : Ю. О. Арешенков та ін. – Кривий Ріг, 2006. – С. 98103.

37. Об использовании ирреальных ономатов в роли экспрессем художественного текста, или Герострат Иудович, Афедрон Клозетович и другие / Наталія Миколаївна Малюга // Прагматика и семантика слова и текста : cб. научн. статей / отв. ред. и сост. Л. А.Савелова ; Поморский государственный университет им. М. В. Ломоносова. – Архангельск : Поморский университет, 2006. – С. 183187.

38. Сучасна українська літературна мова : збірник завдань для лабораторних робіт / Ж. В. Колоїз, Н. М. Малюга, В. В. Явір. – К. : Знання, 2006. – 356 с.

39. Слово на захист поганого Сосюри / Наталія Миколаївна Малюга // Володимир Сосюра і сучасність : [матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-ій річниці філологічного факультету Слов’янського державного педагогічного університету] (Слов’янськ, 1718 травня 2006 р.). – Слов’янськ : СДПУ, 2006. – С. 1519.

40. «Мовчання хохлят» : варіації на тему / Наталія Миколаївна Малюга // Семантика мови і тексту : [матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції] (Івано-Франківськ, 26–28 вересня 2006 р.) / М-во освіти і науки України ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ; Інститут мовознавства імені Олександра Потебні; Інститут української мови НАН України. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2006. – С. 369371.

Категорія: Всі публікації | Додав: doctor
Переглядів: 1159 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 2.5/8
Всього коментарів: 0
...
Поиск
Час
Календар
Copyright MyCorp © 2018
Створити безкоштовний сайт на uCoz