Понеділок, 17.12.2018, 12:37
Кафедра української мови КПІ ДВНЗ "КНУ"
Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Гість | RSS
Меню сайту
КАТЕГОРІЇ
Всі публікації [28]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входа
Головна » Файли » Всі публікації

МІШЕНІНА Тетяна Михайлівна
20.11.2009, 06:06

1.     Філософічність концепта «серце» в історії української мови / Тетяна Михайлівна Мішеніна // Семантика мови і тексту : [матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції] (Івано-Франківськ, 2006 р.) / М-во освіти і науки України ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ; Інститут мовознавства імені Олександра Потебні; Інститут української мови НАН України. – Івано-Франківськ : «Плай», 2000. – С. 399–402.

2.     Динаміка зміни тематичного поля синтаксичних конструкцій з дієсловом мати в українській мові / Тетяна Михайлівна Мішеніна // Наукові записки : Серія : Філологія : зб. наук. праць  / Н. Л. Іваницька (відп. ред.) та ін. – Вінниця : ВДПУ, 2001. – Вип. 3. – С. 210–214.

3.     Складений дієслівний присудок моделі мати + інфінітив в українській мові / Тетяна Михайлівна Мішеніна // Складні питання вузівського курсу української мови : [навчальний посібник]. – Кривий Ріг, 2002. – С. 66–72.

4.     Лексеми тематичної групи «час» в позиції об’єкта володіння посесивної предикативної конструкції / Тетяна Михайлівна Мішеніна // Науковий Вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2002. – № 6. – С. 202–205.

5.     Про основні засади визначення структури синтаксичних конструкцій з дієсловом «мати» в українській мові / Тетяна Михайлівна Мішеніна // Наука і сучасність : Педагогіка і філологія : зб. наук. праць / ред. : М. І. Шкіль (голова) та ін. – К. : Логос, 2002. – Т. ХХХІІІ. – С. 235–244.

6.     Конструкції неорганічної приналежності в українській мові / Тетяна Михайлівна Мішеніна // Рідний край : Науковий, публіцистичний, літературно-художній альманах. – Полтава, 2002. – № 2 (7). – С. 9–14.

7.     Синтаксичні конструкції моделі мати за кого? що? в українській мові // Мандрівець. – 2002. – № 5–6 (34–35). – С. 35–38.

8.     Структурно-семантичні особливості посесивних конструкцій на позначення афективно-когнітивних станів людини / Тетяна Михайлівна Мішеніна // Система і структура східнослов’янських мов : зб. наук. праць / В. І. Гончаров (відп. ред.) та ін. – К. : «Знання України», 2003. – С. 41–43.

9.     Конструкції зі значенням наявності в особи духовних цінностей в українській мові / Тетяна Михайлівна Мішеніна // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць : у 2-х частинах. – Вип. 11 / Донецький нац. ун-т / наук. ред. Анатолій Загнітко та ін. – Донецьк : ДонНУ, 2003. – Ч. І. – С. 177–183.

10. Конструкції з родовим посесивним і присвійним прикметником (на матеріалі роману А. Хижняка «Данило Галицький») / Тетяна Михайлівна Мішеніна // Мандрівець. – 2004. – № 3 (50). – С. 47–50.

11. Системна організація конструкцій органічної належності в українській мові (у світлі теорії функціонально-семантичного поля) / Тетяна Михайлівна Мішеніна // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук. праць / ред. : Ю. О. Арешенков та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2005. – С. 6471.

12. Структурно-семантичні особливості синтаксичних конструкцій посесивності в сучасній українській мові : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 «Українська мова» / Тетяна Михайлівна Мішеніна – К, 2005.

13. Структурно-семантичні особливості синтаксичних конструкцій посесивності в сучасній українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Тетяна Михайлівна Мішеніна – К., 2005. – 20 с.

14. Короткий тлумачний словник термінів ділового мовлення  / Т. І. Вавринюк, Т. М. Мішеніна. – Кривий Ріг, 2006. – 120 с.

15.  Українська мова (за професійним спрямуванням) : [матеріали для практичних занять] / Т. І. Вавринюк, Т. М. Мішеніна. – Кривий Ріг, 2006. – 36 с.

16. Образотворення засобами одиниць зі значенням запаху (на матеріалі збірки М. Хвильового «Сині етюди») / Тетяна Михайлівна Мішеніна // Семантика мови і тексту : [матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції] (Івано-Франківськ, 26–28 вересня 2006 р.) / М-во освіти і науки України ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ; Інститут мовознавства імені Олександра Потебні; Інститут української мови НАН України. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2006. – С. 132– 135.

17. Засоби опису зовнішності людини в художньому мовленні (на матеріалі роману Георгія Книша «Жайвір») / Тетяна Михайлівна Мішеніна // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук. праць / ред. : Ю. О. Арешенков та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2006. – Вип. 4. – С. 110–116.

18. Мовні кореляти перцептивного сприймання дійсності (конструкції зі значенням породження запаху) в художньому мовленні М. Хвильового / Тетяна Михайлівна Мішеніна // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць : у 2-х частинах. – Вип. 24 : [матеріали VІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Українська література : духовність і ментальність»] (Кривий Ріг, 20–21 жовтня 2006 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет / А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – Ч. 1. – К. : Акцент, 2006. – С. 220–228.

19. Семантико-синтаксичні функції прийменника на в поетичній творчості М. Вінграновського / Тетяна Михайлівна Мішеніна // Вісник Запорізького національного університету : Філологічні науки. – Запоріжжя, 2006. – Вип. 2. – С. 174–179.

20. Конструкції з перцептивним кваліфікатором запаху як складові периферійної зони функціонально-семантичного поля посесивності / Тетяна Михайлівна Мішеніна // Мова в контексті міжкультурної комунікації : [матеріали науково-практичної конференції] (Луганськ, 2006 р.). – Луганськ : Вид-во Східноукраїнського національного ун-ту ім. В. Даля, 2006. – С. 41–44.

21.  Українська мова (за професійним спрямуванням) : матеріали для практичних занять : [навчальний посібник] / Тетяна Михайлівна Мішеніна. – Кривий Ріг, 2007. – 60 с.

22. Авторські фонетичні стилістичні засоби в поетичному мовленні Миколи Вінграновського // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук праць / ред. : Ю. О. Арешенков та ін. – Кривий Ріг, 2007. Вип. 5. – С. 88–95.

23. Слухові асоціації у творчості М. Вінграновського / Тетяна Михайлівна Мішеніна // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць : у 2-х частинах. – Вип. 27 : [матеріали VІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Українська література : духовність і ментальність»] (Кривий Ріг, 12–13 жовтня 2007 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет  / А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – Ч. 2. – К. : Акцент, 2007.

24. Ментальний вимір українського етносу у вербальній дійсності / Тетяна Михайлівна Мішеніна. // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : зб. наук. праць : у 2-х частинах. – Дніпропетровськ : «Пороги», 2008. – Ч.1. – С. 7485.

25. «Чотири кольори буття» Любові Баранової / Тетяна Михайлівна Мішеніна // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. – Вип. 1 / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), Д. Х. Баранник, П. І. Білоусенко та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2008. – С. 105111.

26. Формування інформаційної культури майбутніх  інженерів-педагогів у курсі «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / Тетяна Михайлівна Мішеніна // Молодь і ринок. – 2008. – № 10 (45) жовтень. – С. 7074.

27. Робота над присвійними прикметниками як засіб удосконалення мовленнєвих умінь учнів 6 класу загальноосвітньої школи / Тетяна Михайлівна Мішеніна // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського : Серія : Педагогіка і психологія  : зб. наук. праць. – Вінниця : ТОВ «Планер», 2008. – Вип. 24. – С. 7177.

28. Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів під час вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / Тетяна Михайлівна Мішеніна // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. – № 22 : Спеціальний випуск : Формування професійної компетентності майбутніх педагогів. – Кривий Ріг : КДПУ, 2008. – С. 181186.

29. Українська мова (за професійним спрямуванням) : [матеріали для практичних занять] / Т. І. Вавринюк, Т. М. Мішеніна. – Кривий Ріг, 2008. – [2-е вид., стереотип.]. – 66 с. 

30. Формування естетичного світогляду учнів на уроках української мови в контексті національної культури / Тетяна Михайлівна Мішеніна // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. – Вип. 2 / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2008. – С. 115–120.

31. Екокосмізм як вимір світогляду української нації / Тетяна Михайлівна Мішеніна // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. – Вип. 3 / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. – С.107113.

32.  «Чотири кольори буття» Любові Баранової / Тетяна Михайлівна Мішеніна // Мова і культура : Серія : Філологія. – Т. VIII (120) : [матеріали ХVІІ Міжнародної наукової конференції ім. проф. Д. С. Бураго]  (Київ, 23–27 червня 2008 р.) / Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 2. – С. 70–77.

33. Концепція виховного ідеалу в літературному і мистецтвознавчому краєзнавстві Криворіжжя / Тетяна Михайлівна Мішеніна // Лінгвістика та лінгводидактика : надбання, актуальні проблеми і перспективи розвитку : [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції] (Бердянськ, 8–9 жовтня 2009 р.). – Бердянськ, 2009.

34. Особливості функціонування стилістичних фігур полісиндетону та асиндетону в поемі І. Котляревського «Енеїда» / Тетяна Михайлівна Мішеніна //  Іван Котляревський та українська культура ХІХ – ХХІ століть : [Матеріали Всеукраїнської наукової конференції] (Полтава, 1–2 жовтня 2009 р.). – Полтава, 2009.

35. Звуковий живопис поетичного дискурсу Василя Стуса / Тетяна Михайлівна Мішеніна //Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць : у 2-х частинах. – Вип. 33. : [матеріали ІХ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Українська література : духовність і ментальність»] (Кривий Ріг, 16–17 жовтня 2009 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет / Г. Ф. Семенюк (гол. ред.), А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – Ч. 1. – К. : «Твім інтер», 2009. – С. 241–249.

36. Латинська мова: [навчально-методичний посібник] / Ж. В. Колоїз, Т. М. Мішеніна. – Кривий Ріг : КДПУ, 2009. – 83 с.

37. Українська мова (за професійним спрямуванням) : [матеріали для практичних занять] / Т. І. Вавринюк, Т. М. Мішеніна. – Кривий Ріг, 2008. – [3-є вид., стереотип.]. – 68 с. 

38. Структура і семантика посесивних одиниць в українській мові / Тетяна Михайлівна Мішеніна // Українська мова серед інших словянських : етнологічні та граматичні параметри : [матеріали Міжнародної наукової конференції] (Кривий Ріг, 5–6 листопада 2009 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.),  П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. – С. 468–476.

Категорія: Всі публікації | Додав: doctor
Переглядів: 715 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 1.7/7
Всього коментарів: 0
...
Поиск
Час
Календар
Copyright MyCorp © 2018
Створити безкоштовний сайт на uCoz