Субота, 17.11.2018, 01:03
Кафедра української мови КПІ ДВНЗ "КНУ"
Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Гість | RSS
Меню сайту
КАТЕГОРІЇ
Всі публікації [28]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входа
Головна » Файли » Всі публікації

ВІНЯР Ганна Миколаївна
20.11.2009, 07:44

1.     Із спостережень над деривацією дієслівних словосполучень у мові творів Л. Глібова / Г. М. Віняр, М. Ф. Кобилянська // Глібовські читання, присвячені 160-річчю з дня народження поета : [тези доповідей]. – Ніжин, 1987. – С. 78–79.

2.     Учіться висловлюватися  / Ю. О. Арешенков, П. І. Білоусенко, Г. М. Віняр, М. М. Скиба, В. В. Явір. – К. : Радянська школа, 1990. – 126 с.

3.     Позасловникова лексика та способи її творення у прозі Є. Гуцала/  Ганна Миколаївна Віняр // Література та культура Полісся : Ніжинська вища школа. – Ніжин, 1990. – Вип. 1. – С. 213–214.

4.     Спеціалізація словотвірних засобів при деривації кібернетичних термінів (на матеріалі «Енциклопедії кібернетики») / Ганна Миколаївна Віняр // Теорія і прагматика термінологічної лексики : [тези доповідей Республіканської науково-методичної конференції] (Хмельницький, 28–30 травня, 1991 р.). – К., 1991.

5.     Особливості оформлення назв дії у новотворенні української мови (на матеріалі усного і писемного мовлення 80-х – поч. 90-х років) / Ганна Миколаївна Віняр // Дніпропетровський університет. – Деп. в УкрІНЕТІ 26.10.92. – № 17.37–УК 92. – Дніпропетровськ, 1992.

6.     Структурні типи складних і складноскорочених слів у сучасній українській мові / Ганна Миколаївна Віняр // Дніпропетровський університет. – Деп. в УкрІНЕТІ 09.11.92. – № 18.11–УК 92. – Дніпропетровськ, 1992.

7.     Усічення як спосіб оформлення новотворів у сучасному мовленні / Ганна Миколаївна Віняр // Сучасні аспекти дослідження граматики української мови і лінгводидактичні основи викладання шкільного курсу : [тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції]. – Полтава, 1992. – С. 73–74.

8.     Словотворчі тенденції в сучасній українській мові (на матеріалі усного і писемного мовлення 80-х – початку 90-х років ХХ століття) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Ганна Миколаївна Віняр. – Дніпропетровськ, 1992. – 229 с.

9.      Словотворчі тенденції в сучасній українській мові (на матеріалі усного і писемного мовлення 80-х – початку 90-х років ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Ганна Миколаївна Віняр. – Дніпропетровськ, 1992. – 16 с.

10. Особливості оформлення новотворів способом телескопії / Ганна Миколаївна Віняр // Українська мова : питання системи і функціонування : зб. наук. статей. – Кривий Ріг : КрДПІ, 1995. – С. 17–19.

11. Розвиток юкстапозиції під впливом структури англійських запозичень / Ганна Миколаївна Віняр // Людина. Культура. Мова : [матеріали І Міжнародного симпозіуму] ( Кривий Ріг, 18–21 квітня 1995 р.) – Кривий Ріг, 1995. – С. 231.

12. Вплив процесу новотворення на словотвірну систему мови / Ганна Миколаївна Віняр // Східнослов’янські мови в їх історичному розвитку : зб. наук. праць, присвячених пам’яті професора С. П. Самійленка : [матеріали Всеукраїнської наукової конференції] (Запоріжжя, грудень 1996 р.) / М-во освіти і науки України ; Запорізький державний університет / ред. : В. А. Чабаненко та ін. – Запоріжжя : ЗДУ, 1996. – Ч. 1. – Запоріжжя, 1996.

13.      Способи універбації складених найменувань у сучасному мовленні / Ганна Миколаївна Віняр // Складні питання вузівського курсу української мови : [навчальний посібник]. – Кривий Ріг : КрДПІ, 1997.

14.Використання відомостей з історії української мови при викладанні шкільних гуманітарних дисциплін / Ганна Миколаївна Віняр // Проблеми гуманізації навчально-виховного процесу у педагогічній теорії та практиці української школи : [матеріали науково-практичної конференції]. – Кривий Ріг, 1996. – С. 17–18.

15.Культура усного і писемного мовлення : лабораторні заняття з розділу «Морфологічні норми української мови»: [методичні рекомендації] / Г. М. Віняр, О. В. Караман, Т. М. Присяжна, Є. П. Рогачов. – Кривий Ріг, 1997.

16.Історія української літературної мови : практичні заняття з курсу : [методичні рекомендації] / Г. М. Віняр, І. О. Іншакова. – Кривий Ріг, 1997. – 46 с.

17.Словник новотворів української мови кінця 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст. /  Г. М. Віняр, Л. Р. Шпачук. – Кривий Ріг, 2000.

18.Індивідуально-авторське словотворення А. Малишка / Ганна Миколаївна Віняр // Творчість Андрія Малишка в контексті літературного процесу ХХ ст. : [матеріали Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції, присвяченої 85-річчю від дня народження А. С. Малишка] (Київ, 13 листопада 1997 р.) / Київський університет імені Тараса Шевченка / ред. : М. К. Наєнко, Г. Ф. Семенюк, Н. М. Гаєвська та ін. – К. : «Київський університет», 1997. – С. 96–99.

19.Культура усного і писемного мовлення : практичні заняття / Г. М. Віняр, К. А. Качайло, Т. М. Присяжна. – Кривий Ріг, 1998. – 44 с.

20.Своєрідність авторського словотворення В. Стуса / Ганна Миколаївна Віняр // Ономастика і апелятиви (проблеми словотвірної дериватології) : зб. наук. праць / ред. : В. О. Горпинич та ін. – Дніпропетровськ, 1999. – Вип. 7. – С. 8–9.

21.Культура усного і писемного мовлення (основні комунікативні ознаки) : практичні заняття / З. П. Бакум, Г. М. Віняр, О. В. Караман, Т. М. Присяжна. – Кривий Ріг, 1999. – 50 с.

22.Проблема взаємозв’язку школи та КДПУ в організації наукової роботи старшокласників / Ганна Миколаївна Віняр // Методика организации научной работы с молодежью : [материалы международного семинара] (Кривой Рог, 26 октября 2000 г.). – К. : ЕУФИМБ, Ин-т журналистики КНУ им. Т. Шевченко.– К., 2001. – С. 5732.

23.Матеріали до спецкурсу «Актуальні проблеми сучасного словотвору» / Ганна Миколаївна Віняр. – Кривий Ріг, 2001. – 28 с.

24.Новотворення іменників з процесуальним значенням // Складні питання вузівського курсу української мови : [навчальний посібник]. – Кривий Ріг, 2002. – С. 24–29.

25.Словник новотворів української мови кінця ХХ століття / Ганна Миколаївна Віняр. – Кривий Ріг, 2002. – Вип. 2. – 180 с.

26.Як парость виноградної лози, плекайте мову / Ганна Миколаївна Віняр // Червоний гірник : Культура української мови. – 2003. – № 27–28 (20 лютого).

27.Ну що б, здавалося, слова / Ганна Миколаївна Віняр // Червоний гірник : Культура української мови. – 2003. – № 37 (9 березня).

28.Хвилюють, маюють, квітують поля – добридень тобі, Україно моя / Ганна Миколаївна Віняр // Червоний гірник : Культура української мови. – 2003. – № 94–95 (26 червня).

29.Буду я навчатись мови золотої / Ганна Миколаївна Віняр // Червоний гірник : Культура української мови. – 2003. – № 149 (30 вересня).

30.В Україну ідіть, діти, в нашу Україну / Ганна Миколаївна Віняр // Червоний гірник : Культура української мови. – 2003. – № 154–155 (9 жовтня).

31.Нова лексика на позначення осіб в українській мові / Ганна Миколаївна Віняр // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць. – Вип. 16 : [матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Українська література : духовність і ментальність»] (Кривий Ріг, 24–25 жовтня 2003 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет / А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – К. : «Твім інтер», 2003. – С. 309–324.

32.Творення нової лексики кінця ХХ століття / Ганна Миколаївна Віняр // Південний архів : Філологічні науки: зб. наук. праць. – Херсон, 2003. – Вип. 21. – С. 35–38.

33.Закономірності оформлення новотворів способом абревіації / Ганна Миколаївна Віняр // На ниві української філології : зб. наук. праць, присвячених 80-річчю акад. Баранника Д. Х. – Дніпропетровськ : «Пороги», 2003. – С. 110–120.

34.Роль префіксоїдів у сучасних новотвірних процесах / Ганна Миколаївна Віняр // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук. праць / ред. : Ю. О. Арешенков та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2003. – С. 26–37.

35.Синтаксис сучасної української літературної мови : [навчально-методичний посібник] / Ганна Миколаївна Віняр. – Кривий Ріг, 2003. – 50 с.

36.Розвиток системи дериваційних засобів на базі кореневих морфем / Ганна Миколаївна Віняр // Вісник Житомирського педагогічного університету. –  Житомир, 2004. – Вип. 14.  – С. 210–214.

37.Словотворчі тенденції в українській мові новітнього періоду/ Ганна Миколаївна Віняр // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць у 2-х частинах. – Вип. 18 :  [матеріали ІV Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Українська література : духовність і ментальність»] (Кривий Ріг, 5–6 листопада      2004 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет  /  А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – Ч. 2 : Питання менталітету в українській літературі – К. : Акцент, 2004. – С. 149–158.

38.Структура нових словотвірних гнізд в українській мові / Ганна Миколаївна Віняр // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук. праць / ред. : Ю. О. Арешенков та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2004. – С. 16–22.

39.Словотвірна структура суфіксальних іменників в українській мові новітнього періоду / Г. М. Віняр, К. Діянова // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук. праць / ред. : Ю. О. Арешенков та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2005. – С. 10–19.

40.Словник новотворів української мови початку ХХІ століття / Ганна Миколаївна Віняр. – Кривий Ріг, 2005. – 200 с.

41.Контекст як засіб реалізації лексичного значення новотворів / Ганна Миколаївна Віняр // Актуальні проблеми синтаксису : зб. наук праць : [матеріали Міжнародної наукової конференції] / ред. : Н. В. Гуйванюк та ін. – Чернівці : «Рута», 2006. – С. 283–285.

42.Основні тенденції розвитку іменної префіксації в українській мові кінця ХХ століття / Ганна Миколаївна Віняр // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: Зб. наук. праць. – Вип. 4. – Кривий Ріг, 2006. – С. 6–24.

43.Формування наукового підходу до засвоєння студентами норм літературної мови / Ганна Миколаївна Віняр // Психолого-педагогічні та методичні аспекти використання інноваційних технологій у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації. – Кривий Ріг: Вид-во КТУ, 2006. – С. 16–18.

44.Словотворчі рефлексії в мові письменників-постмодерністів / Ганна Миколаївна Віняр // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – Вип. 24. – Ч.1. – К.: Акцент, 2006. – С. 136–138.

45.Вагомий внесок у розвиток неології : [рецензія : Колоїз Ж. В. Українська оказіональна деривація : [монографія]. – К. : Акцент, 2007. – 311 с.] / Ганна Миколаївна Віняр // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук праць / ред. : Ю. О. Арешенков та ін. – Кривий Ріг, 2007. Вип. 5. – С. 9–11.

46.Морфологія української літературної мови / Ганна Миколаївна Віняр. – Кривий Ріг, 2007. – 47 с.

47.Історія української літературної мови / Ганна Миколаївна Віняр. – Кривий Ріг, 2007. – 37 с.

48.Типові відхилення від орфоепічних норм у мовленні криворіжців / Ганна Миколаївна Віняр // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук праць / ред. : Ю. О. Арешенков та ін. – Кривий Ріг, 2007. Вип. 5. – С. 11–15.

49.Творення нових прикметників в українській мові новітнього періоду / Ганна Миколаївна Віняр // Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. – Вип. 2 / ред. :  Ж. В. Колоїз (відп. ред.), Д. Х. Баранник, П. І. Білоусенко та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2008. – С. 6–9.

50.Нова лексика в українській конфесійній періодиці: співвідношення питомих і запозичених елементів / Ганна Миколаївна Віняр // Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. – Вип. 2 / ред. :  Ж. В. Колоїз (відп. ред.),    П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2008.– С.15–21.

51.Вплив німецького суфікса -isieren на оформлення назв дії в новітньому українському словотворенні / Ганна Миколаївна Віняр // Україна і Німеччина : етнокультурні, лінгводидактичні та мистецько-духовні обміни, взаємозв’язки та взаємовпливи : зб. наук. праць : [матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції]  (Кривий Ріг, 15 травня 2009 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет / ред. : М. Б. Євтух (голова), А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. – С. 84–88.

52.Творення нових іменників багато основними способами (на матеріалі газети «Україна молода») / Ганна Миколаївна Віняр // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. – Вип. 3 / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. – С.1420.

53.Полонізми в діалектному мовленні однієї з говірок Західного Поділля (матеріали до діалектного словника) / Ганна Миколаївна Віняр //  Українська мова серед інших словянських : етнологічні та граматичні параметри : [матеріали Міжнародної наукової конференції] (Кривий Ріг, 5–6 листопада 2009 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009.– С. 145–148.

54. Речення з відокремленнями в творах І. Багряного / Ганна Миколаївна Віняр // Слов'янська філологія : Науковий вісник Чернівецького університету :  зб. наукових праць / Б. І. Бунчук (науковий ред.).  Вип. 475477. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2009.  С. 160166.

Категорія: Всі публікації | Додав: doctor
Переглядів: 1796 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 2.2/11
Всього коментарів: 0
...
Поиск
Час
Календар
Copyright MyCorp © 2018
Створити безкоштовний сайт на uCoz