Субота, 20.04.2019, 04:09
Кафедра української мови КПІ ДВНЗ "КНУ"
Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Гість | RSS
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входа
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ
КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас узяти участь у ІV Міжнародній науковій конференції «Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри», яка відбудеться 15–16 жовтня 2015 року.
Заплановано роботу таких секцій:
1. Українська мова і традиція генеалогічного й типологічного розподілу слов’янських мов.
2. Етнологічні підвалини генеалогічного розподілу слов’янських мов.
3. Фонетична система української мови як свідчення її самобутності.
4. Лексика сучасних слов’янських мов як відображення історії, культури, психології слов’янських народів.
5. Контрастивне зіставлення у слов’янському словотворі.
6. Морфологічні та синтаксичні особливості слов’янських мов у порівняльному аспекті.
7. Методологія і методика зіставного аналізу слов’янських мов.
8. Проблеми методики навчання слов’янських мов.
Робочі мови – слов’янські.
Видання матеріалів планується до початку конференції.
Для участі в конференції необхідно подати заявку, де зазначити: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи (навчання), науковий ступінь, учене звання, назву доповіді, назву секції, варіант участі (очна / заочна), домашню адресу, телефони.
Матеріали доповіді слід надіслати до 30 червня 2015 року на електронну адресу: kafedra_movy_kdpu@ukr.net
Телефони для довідок: 0564-71-42-47 – кафедра української мови; 067-4518513 – Борита Валентина Михайлівна (лаборант кафедри української мови); 097-4601618 – Колоїз Жанна Василівна (доктор філол. наук., проф., завідувач кафедри української мови, голова оргкомітету); 067-6861213 – Малюга Наталія Миколаївна (канд. філол. наук, доц., відповідальний секретар).
Вартість публікації становить 30 грн. за сторінку друкованого тексту. Організаційний внесок (100 грн.) сплачується незалежно від очної/заочної участі. Статті докторів наук без співавторства друкуватимуться безкоштовно.
Кошти слід переказувати на адресу: Лимаренко Валентині Володимирівні пр. Гагаріна, 51, кв. 8, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50086 (067-6329327).
Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику «Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету» (затвердженому як фаховий для філологічних наук: мовознавство (Постанова президії ВАК України від 1 липня 2010 року № 1-05 / 5 (Бюлетень ВАК України. –
№ 7. – 2010. – С. 13).
Електронний варіант статті повинен задовольняти такі вимоги:
1. Формат А4, поля – 2,5 см з усіх боків.
2. Текст: шрифт Times New Roman; кегль – 14; інтервал 1,5; абзац – 1,25 см.
3. УДК
4. Анотації (українською, російською, англійською мовами) передбачають прізви
ще, ініціали, текст, ключові слова (5–6 рядків 12 кеглем). Подавати перед текстом статті.
5. Ілюстративний матеріал виділяти курсивом.
6. Для покликань на джерело цитування використовувати квадратні дужки [2, с. 5].
7. Список літератури в алфавітному порядку оформлювати згідно з державним стандартом. Наприклад:
Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию / Вильгельм фон Гумбольдт ; [пер. с нем. Г. В. Рамишвили]. – М. : Прогресс, 1984. – 397 с.
Жовтобрюх М. А. Курс сучасної української літературної мови : [підручник]. Ч.1 / М. Жовтобрюх, Б. Кулик. – К. : Вища школа, 1972. – 406 с.
Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови : Синтаксис : [монографія] / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2001. – 662 с.
Мазурик Д. В. Сучасні тенденції в оновленні лексики української літературної мови / Д. В. Мазурик // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2000. – Вип. 29. – С.177−183.
8. Обов’язково диференціювати тире (−) і дефіс (-), уніфікувати лапки («») та апостроф (’).
...
Поиск
Час
Календар
Copyright MyCorp © 2019
Створити безкоштовний сайт на uCoz