Субота, 20.04.2019, 04:06
Кафедра української мови КПІ ДВНЗ "КНУ"
Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Гість | RSS
Меню сайту
КАТЕГОРІЇ
Всі публікації [28]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входа
Головна » Файли » Всі публікації

ВАВРИНЮК Тетяна Іванівна
20.11.2009, 07:56

1.     Діалог у казковому тексті / Тетяна Іванівна Вавринюк // Українська мова : питання системи і функціонування : зб. наук. статей. – Кривий Ріг : КрДПІ, 1995. – С. 13–16.

2.     Структурні форми прямої мови в українській народній казці / Тетяна Іванівна Вавринюк // Формування національної самосвідомості студентів вищих навчальних закладів та учнів загальноосвітніх шкіл : зб. наук. праць. – К.–Кривий Ріг : Козаки, 1995. – Ч. 2. – С. 12–17.

3.     Конструкції з прямою мовою в структурі української народної казки : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 «Українська мова» / Тетяна Іванівна Вавринюк. – Кривий Ріг, 1997. – 154 с.

4.     Конструкції з прямою мовою в структурі української народної казки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Тетяна Іванівна Вавринюк. – Дніпропетровськ, 1997. – 18 с.

5.     Дух спілкування у казці / Тетяна Іванівна Вавринюк // Парадигми антропоцентризму : [матеріали Міжнародного симпозіуму «Людина. Мова. Культура»]. – Кривий Ріг : Вид-во ЛМКП, 1997. – С. 93–97.

6.     Мова оповідача та мова казкових персонажів – конститутивні складники текстового масиву казки / Тетяна Іванівна Вавринюк // Придніпровський науковий вісник. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 1997. – № 27 (38). – С. 6–11.

7.     Особливості казкового епітета / Тетяна Іванівна Вавринюк // Наукові праці викладачів, докторантів, аспірантів, магістрів та студентів. – Кривий Ріг : КрДПІ, 1999. – Вип. 3. – С. 74–76.

8.     Конструкції з прямою мовою як стилізовані моделі усного розмовного мовлення (на матеріалі роману П. Загребельного «Я, Богдан») / Тетяна Іванівна Вавринюк // Дискурс сучасної української романістики : Поетика жанру : [наукові студії] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка / ред. : М. К. Наєнко, Г. Ф. Семенюк, Н. М. Гаєвська та ін. – К. : ННУШ, 2000. – С. 395–400.

9.     Поглиблене вивчення неповного речення на факультативному занятті з української мови / Тетяна Іванівна Вавринюк // Вісник Луганського педагогічного університету імені Тараса Шевченка : Філологічні науки. – Луганськ, 2002. – № 4 (48). – С. 80–184.

10. Буття і мова в екзистенціалізмі М. Хайдеггера / Тетяна Іванівна Вавринюк // Складні питання вузівського курсу української мови : [навчальний посібник]. – Кривий Ріг, 2001 – С. 15–20.

11. Реалізація системного підходу у вивченні прямої мови (діалогу) / Тетяна Іванівна Вавринюк // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Херсон : Вид-во ХДПУ, 2002. – Вип. 31. – С. 153–155.

12. Внутрішнє мовлення персонажів як вираження національного менталітету (на матеріалі роману У. Самчука «Марія») / Тетяна Іванівна Вавринюк // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць. – Вип. 14 : [матеріали ІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Українська література : духовність і ментальність»] (Кривий Ріг, 25–26 жовтня 2002 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет / А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – К. : «Твім інтер», 2002. – С. 22–428.

13.  Лінгвістичний аналіз тексту : [навчальний посібник] / Т. І. Вавринюк, Н. М. Малюга. – Кривий Ріг : ТОВ «ЯВВА», 2003. – 41 с.

14. Особливості функціонування еліптичних речень у діалогічному мовленні  / Тетяна Іванівна Вавринюк // Дослідження з лексикології та граматики української мови : зб. наук. праць / Д. Х. Баранник (відп. ред.) та ін. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2003. – Вип. 3. – С. 24–29.

15. Звертальні формули в контексті української народної казки / Тетяна Іванівна Вавринюк // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук. праць / ред. : Ю. О. Арешенков та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2003. – С. 12–16.

16. Особливості синтаксичної організації слів автора при прямій мові в контексті української народної казки / Тетяна Іванівна Вавринюк // На ниві української філології : зб. наук. праць, присвячених 80-річчю акад. Баранника Д. Х. – Дніпропетровськ : «Пороги», 2003.– С. 147–158.

17. Специфіка художнього мислення при використанні невласне прямого діалогу / Тетяна Іванівна Вавринюк // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць : у 2-х частинах. – Вип. 18 : [матеріали ІV Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Українська література : духовність і ментальність»] (Кривий Ріг, 5–6 листопада 2004 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет / А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – Ч. 2 : Питання менталітету в українській літературі – К. : Акцент, 2004. – С. 144–149.

18. Невласне пряма мова як засіб суб’єктивації тексту / Тетяна Іванівна Вавринюк // Мандрівець. – 2004. – № 2 (49). – С. 45–47.

19. Явище інтерференції мовленнєвих структур у художньому тексті / Тетяна Іванівна Вавринюк // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць : у 2-х частинах. – Вип. 21 : [матеріали V Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Українська література : духовність і ментальність»] (Кривий Ріг, 14–15 жовтня 2005 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет / А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – Ч. 1 : Аспекти духовності української літератури. – К. : Акцент, 2005. – С. 91–95.

20. Діалог з позиції теорії актуального членування в повісті О. Довженка «Зачарована Десна» / Тетяна Іванівна Вавринюк // Літературознавчі студії : зб. наук. статей / Г. Ф. Семенюк (відп. ред.) та ін. – К. : «Київський університет», 2005. – Вип. 13. – С. 263–266.

21. Українська мова (за професійним спрямуванням) : [матеріали для практичних занять] / Т. І. Вавринюк, Т. М. Мішеніна. – Кривий Ріг, 2006. – 36 с.

22. Короткий тлумачний словник термінів ділового мовлення  / Т. І. Вавринюк, Т. М. Мішеніна. – Кривий Ріг, 2006. – 120 с.

23. Оказіоналізми у збірці В.Сосюри «Такий я ніжний, такий тривожний» / Тетяна Іванівна Вавринюк // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць. – К. : Акцент, 2006 – Вип. 25. – С.97–102.

24. Стилістика української мови : [плани практичних занять] / Тетяна Іванівна Вавринюк. – Кривий Ріг, 2008. – [2-е вид., стереотип.]. – 18 с.

25. Українська мова (за професійним спрямуванням) : [матеріали для практичних занять]  / Т. І. Вавринюк, Т. М. Мішеніна. – Кривий Ріг, 2008. – [2-е вид., стереотип.]. – 66 с.

26. Проблема мови у філософії Людвіга Вітгенштейна / Тетяна Іванівна Вавринюк // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. – Вип. 2 / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2008. – С.10–15.

27. Поетичний текст в аспекті лінгвістичного аналізу / Тетяна Іванівна Вавринюк // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. – Вип. 3 / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. – С.8286.

28. Українська мова (за професійним спрямуванням) : [матеріали для практичних занять]  / Т. І. Вавринюк, Т. М. Мішеніна. – Кривий Ріг, 2008. – [3-є вид., стереотип.]. – 68 с.

29. Лінгвістичний аналіз тексту : [навчальний посібник] / Т. І. Вавринюк, Н. М. Малюга. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. – [3-є вид., стереотип.].  – 48 с.

30. Засоби суб’єктивації оповіді в новелах М. Коцюбинського / Тетяна Іванівна Вавринюк // Українська мова серед інших словянських : етнологічні та граматичні параметри : [матеріали Міжнародної наукової конференції] (Кривий Ріг, 5–6 листопада 2009 р.) / М-во освіти і науки України ; Криворізький державний педагогічний університет / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009.– С. 407–412.

Категорія: Всі публікації | Додав: doctor
Переглядів: 1100 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 1.3/33
Всього коментарів: 0
...
Поиск
Час
Календар
Copyright MyCorp © 2019
Створити безкоштовний сайт на uCoz